UČÍME SA NA MATURITU: Literárne druhy a žánre – dráma

BLOG drámaliterárne druhyliterárne žánre

Hlásime sa znova s našou pravidelnou rubrikou Učíme sa na maturitu. Po tom, ako sme si objasnili lyriku, epiku (v dvoch častiach), prinášame článok, v ktorom si objasníme, čo znamená dráma a aké sú jej žánre.

Ako sa ich naučiť?

Dráma

Dráma je literárny druh , ktorý má dej. Od epiky sa však líši tým, že je určená na javiskové spracovanie. To predurčuje aj jej formu (vonkajšiu výstavbu). Člení sa na dejstvá, scény a výstupy. Dejstvá sú časti hry, ktoré sú oddelené od seba prestávkou a spustením opony. Zmenu scény zbadáme, keď sa na javisku zmení prostredie, herci a teda aj postavy. Pri výstupoch sa menia iba postavy.

Vnútorná výstavba pozostáva z týchto častí:

  1. expozícia – úvod, zoznámenie sa s prostredím a postavami,
  2. kolízia – zápletka,
  3. kríza – konflikt medzi hlavnými postavami, vyvrcholenie,
  4. peripetia – nečakaný dejový obrat,
  5. katastrofa – riešenie konfliktu, rozuzlenie (niekedy).

Žánre:

Tragédia – hra s vážnym obsahom a tragickým koncom. Hrdina je človek s výnimočnými vlastnosťami. Dostáva sa do konfliktu so silami, ktoré sú mocnejšie ako on a ktorým podlieha. Príklad tragédie: Sofokles – Antigona.

Komédia – hra, ktorá zobrazuje skutočnosť formou karikatúry s cieľom vyvolať smiech. Príklad: Moliére – Lakomec.

Veselohra – novodobá komédia. Obyčajný človek sa dostáva do smiešnych situácií bez vlastného pričinenia. V tomto type hry postavy často vedia o svojej smiešnosti, preto si robia žarty aj zo seba. Príklad: Jonáš Záborský – Najdúch.

Činohra – žáner, v ktorom sa prelína tragédia s komédiou. Má závažný dej, ale končí zmierlivo. Zobrazuje charakter hrdinov, nastoľuje aktuálne otázky zo spoločenského života, využíva hovorové prvky a náhle dejové zvraty. Príklad: Jozef Gregor Tajovský – Statky-zmätky.

Fraška – druh komédie. Súvisí s náboženskou a morálnou tematikou. Jej vznik je spojený so zmyslom pre grotesknosť. Hra rieši problémy, ktoré samy osebe vyvolávajú smiech u diváka. Štýl hry je nízky, často až vulgárny, dôraz sa kladie na repliku. V reči postáv je veľa slovných hračiek, vtipu, ale aj nadávok. Príklad: Samuel Beckett – Čakanie na Godota.

Opera – žáner, v ktorom sa celý príbeh vyjadruje spevom. Často býva doplnený aj baletom. Príklad: Bedřich Smetana – Libuše.

Opereta – strieda sa v nej hovorený a spievaný text. Nazýva sa aj malou operou. Príklad: Gejza Dusík – Tisíc metrov lásky.

Pojmy používané v dráme

Inscenácia – naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry.

Javisko – priestor, na ktorom sa realizuje divadelná hra.

Predpremiéra – neoficiálne uvedenie divadelnej hry pre pozvaných hostí a novinárov.

Premiéra – oficiálne prvé uvedenie divadelnej hry.

Repríza – druhé uvedenie divadelnej hry.

Derniéra – posledné uvedenie divadelnej hry.

Replika – odpoveď na predchádzajúcu výpoveď partnera v dialógu.

Autorská poznámka – text v zátvorke pri menách postáv. 

Sú literárne druhy a žánre teraz zrozumiteľnejšie? Daj o tomto článku vedieť aj svojim kamošom a kamoškám. 🙂

Pokiaľ máš však pocit, že potrebuješ pomôcť, neváhaj sa na nás obrátiť. Pomáhame aj online.

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.


Počuli ste už naše podcasty?

Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0910 499 037

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa