UČÍME SA NA MATURITU: Literárne druhy a žánre - dráma

UČÍME SA NA MATURITU: Literárne druhy a žánre – dráma

BLOG drámaliterárne druhyliterárne žánre

Hlásime sa znova s našou pravidelnou rubrikou Učíme sa na maturitu. Po tom, ako sme si objasnili lyriku, epiku (v dvoch častiach), prinášame článok, v ktorom si objasníme, čo znamená dráma a aké sú jej žánre.

Ako sa ich naučiť?

Dráma

Dráma je literárny druh , ktorý má dej. Od epiky sa však líši tým, že je určená na javiskové spracovanie. To predurčuje aj jej formu (vonkajšiu výstavbu). Člení sa na dejstvá, scény a výstupy. Dejstvá sú časti hry, ktoré sú oddelené od seba prestávkou a spustením opony. Zmenu scény zbadáme, keď sa na javisku zmení prostredie, herci a teda aj postavy. Pri výstupoch sa menia iba postavy.

Vnútorná výstavba pozostáva z týchto častí:

  1. expozícia – úvod, zoznámenie sa s prostredím a postavami,
  2. kolízia – zápletka,
  3. kríza – konflikt medzi hlavnými postavami, vyvrcholenie,
  4. peripetia – nečakaný dejový obrat,
  5. katastrofa – riešenie konfliktu, rozuzlenie (niekedy).

Žánre:

Tragédia – hra s vážnym obsahom a tragickým koncom. Hrdina je človek s výnimočnými vlastnosťami. Dostáva sa do konfliktu so silami, ktoré sú mocnejšie ako on a ktorým podlieha. Príklad tragédie: Sofokles – Antigona.

Komédia – hra, ktorá zobrazuje skutočnosť formou karikatúry s cieľom vyvolať smiech. Príklad: Moliére – Lakomec.

Veselohra – novodobá komédia. Obyčajný človek sa dostáva do smiešnych situácií bez vlastného pričinenia. V tomto type hry postavy často vedia o svojej smiešnosti, preto si robia žarty aj zo seba. Príklad: Jonáš Záborský – Najdúch.

Činohra – žáner, v ktorom sa prelína tragédia s komédiou. Má závažný dej, ale končí zmierlivo. Zobrazuje charakter hrdinov, nastoľuje aktuálne otázky zo spoločenského života, využíva hovorové prvky a náhle dejové zvraty. Príklad: Jozef Gregor Tajovský – Statky-zmätky.

Fraška – druh komédie. Súvisí s náboženskou a morálnou tematikou. Jej vznik je spojený so zmyslom pre grotesknosť. Hra rieši problémy, ktoré samy osebe vyvolávajú smiech u diváka. Štýl hry je nízky, často až vulgárny, dôraz sa kladie na repliku. V reči postáv je veľa slovných hračiek, vtipu, ale aj nadávok. Príklad: Samuel Beckett – Čakanie na Godota.

Opera – žáner, v ktorom sa celý príbeh vyjadruje spevom. Často býva doplnený aj baletom. Príklad: Bedřich Smetana – Libuše.

Opereta – strieda sa v nej hovorený a spievaný text. Nazýva sa aj malou operou. Príklad: Gejza Dusík – Tisíc metrov lásky.

Pojmy používané v dráme

Inscenácia – naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry.

Javisko – priestor, na ktorom sa realizuje divadelná hra.

Predpremiéra – neoficiálne uvedenie divadelnej hry pre pozvaných hostí a novinárov.

Premiéra – oficiálne prvé uvedenie divadelnej hry.

Repríza – druhé uvedenie divadelnej hry.

Derniéra – posledné uvedenie divadelnej hry.

Replika – odpoveď na predchádzajúcu výpoveď partnera v dialógu.

Autorská poznámka – text v zátvorke pri menách postáv. 

Sú literárne druhy a žánre teraz zrozumiteľnejšie? Daj o tomto článku vedieť aj svojim kamošom a kamoškám. 🙂

Pokiaľ máš však pocit, že potrebuješ pomôcť, neváhaj sa na nás obrátiť. Pomáhame aj online.

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Tatianka, 8 rokov

Vidím u nej veľký pokrok a čo je hlavné, číta už s radosťou. Napriek tomu, že dcéra mala z čítania v škole jednotky, nečítala rada, pretože nečítala plynulo a niekedy sa jej aj písmenká plietli. Doma som ju skúšala motivovať rôznymi spôsobmi, ale malo to skôr opačný efekt. Keďže som si uvedomila, že čítanie je základ učenia, navštívili sme BASIC. Chodila sem veľmi rada, pretože vždy robili niečo iné, nebolo to len čítanie. Vidím u nej veľký pokrok a čo je hlavné, číta už s radosťou. Odporúčam BASIC všetkým, ktorí si doma s učením, čítaním, písaním nevedia dať rady.

Mama Zuzana

Prínos v mojej pedagogickej praxi

Prednáška bola pre mňa zaujímavá v pozícií učiteľa či poslucháča. Veľa informácií bude prínosom v mojej pedagogickej praxi i v jednaní s deťmi.

P. Anka

Doučovanie matematiky
Vincent, 16 rokov

Bolo to zo začiatku jednoduché, ale žiaľ po čase sa moje nedostatky v MATEMATIKE začali prejavovať. No, na to tu BASIC je, aby ma to naučil. Po väčšine návštev v ňom cítim vo svojej hlave, že mi MATEMATIKA ide minimálne o 35% lepšie, ale stále je čo učiť sa. Som veľmi vďačný za tento program a za jeho prístup k žiakom, veľmi mi to pomáha a aj pomohlo a dúfam, že pomáhať aj bude.

Vincent

Damian, 7 rokov

Dalo mu to veľa do života, ale aj do školy. S výučbou Damianka som veľmi spokojná, dalo mu to veľmi veľa do života, ale aj do školy. Pani učiteľka je veľmi milá, pozorná, kľudná a s Damiankom si veľmi dobre rozumie. Damian k nej veľmi rád chodí, vždy sa teší, čo nové sa naučí a čo mu prinesie nové a nové skúsenosti. Je naozaj obdivuhodné, s akou trpezlivosťou a vášňou ho p. učiteľka učí, radosť sa na to pozerať. Som veľmi spokojná.

Monika Nováková

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Evka Opatíková (lektorka)

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0911 199 433

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa