UČÍME SA NA MATURITU: Literárne druhy a žánre – dráma

BLOG drámaliterárne druhyliterárne žánre

Hlásime sa znova s našou pravidelnou rubrikou Učíme sa na maturitu. Po tom, ako sme si objasnili lyriku, epiku (v dvoch častiach), prinášame článok, v ktorom si objasníme, čo znamená dráma a aké sú jej žánre.

Ako sa ich naučiť?

Dráma

Dráma je literárny druh , ktorý má dej. Od epiky sa však líši tým, že je určená na javiskové spracovanie. To predurčuje aj jej formu (vonkajšiu výstavbu). Člení sa na dejstvá, scény a výstupy. Dejstvá sú časti hry, ktoré sú oddelené od seba prestávkou a spustením opony. Zmenu scény zbadáme, keď sa na javisku zmení prostredie, herci a teda aj postavy. Pri výstupoch sa menia iba postavy.

Vnútorná výstavba pozostáva z týchto častí:

  1. expozícia – úvod, zoznámenie sa s prostredím a postavami,
  2. kolízia – zápletka,
  3. kríza – konflikt medzi hlavnými postavami, vyvrcholenie,
  4. peripetia – nečakaný dejový obrat,
  5. katastrofa – riešenie konfliktu, rozuzlenie (niekedy).

Žánre:

Tragédia – hra s vážnym obsahom a tragickým koncom. Hrdina je človek s výnimočnými vlastnosťami. Dostáva sa do konfliktu so silami, ktoré sú mocnejšie ako on a ktorým podlieha. Príklad tragédie: Sofokles – Antigona.

Komédia – hra, ktorá zobrazuje skutočnosť formou karikatúry s cieľom vyvolať smiech. Príklad: Moliére – Lakomec.

Veselohra – novodobá komédia. Obyčajný človek sa dostáva do smiešnych situácií bez vlastného pričinenia. V tomto type hry postavy často vedia o svojej smiešnosti, preto si robia žarty aj zo seba. Príklad: Jonáš Záborský – Najdúch.

Činohra – žáner, v ktorom sa prelína tragédia s komédiou. Má závažný dej, ale končí zmierlivo. Zobrazuje charakter hrdinov, nastoľuje aktuálne otázky zo spoločenského života, využíva hovorové prvky a náhle dejové zvraty. Príklad: Jozef Gregor Tajovský – Statky-zmätky.

Fraška – druh komédie. Súvisí s náboženskou a morálnou tematikou. Jej vznik je spojený so zmyslom pre grotesknosť. Hra rieši problémy, ktoré samy osebe vyvolávajú smiech u diváka. Štýl hry je nízky, často až vulgárny, dôraz sa kladie na repliku. V reči postáv je veľa slovných hračiek, vtipu, ale aj nadávok. Príklad: Samuel Beckett – Čakanie na Godota.

Opera – žáner, v ktorom sa celý príbeh vyjadruje spevom. Často býva doplnený aj baletom. Príklad: Bedřich Smetana – Libuše.

Opereta – strieda sa v nej hovorený a spievaný text. Nazýva sa aj malou operou. Príklad: Gejza Dusík – Tisíc metrov lásky.

Pojmy používané v dráme

Inscenácia – naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry.

Javisko – priestor, na ktorom sa realizuje divadelná hra.

Predpremiéra – neoficiálne uvedenie divadelnej hry pre pozvaných hostí a novinárov.

Premiéra – oficiálne prvé uvedenie divadelnej hry.

Repríza – druhé uvedenie divadelnej hry.

Derniéra – posledné uvedenie divadelnej hry.

Replika – odpoveď na predchádzajúcu výpoveď partnera v dialógu.

Autorská poznámka – text v zátvorke pri menách postáv. 

Sú literárne druhy a žánre teraz zrozumiteľnejšie? Daj o tomto článku vedieť aj svojim kamošom a kamoškám. 🙂

Pokiaľ máš však pocit, že potrebuješ pomôcť, neváhaj sa na nás obrátiť. Pomáhame aj online.

Vyberte si najbližšiu pobočku a napíšte nám


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Žiar nad Hronom

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Bratislava

Evka Opatíková (lektorka)

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0911 199 433

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Žiar nad Hronom

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Žiar nad Hronom

MOMENTÁLNE IBA ONLINE DOUČOVANIE

Lenka Balážová (riaditeľka)

Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

0918 606 000

zh@centrumbasic.sk


mapa