Zásady ochrany osobných údajov

Komu dávate súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto dávate súhlas Neziskovej organizácii Študijné centrum BASIC,n.o.(ďalej len BASIC)
IČO: 36 077 895
so sídlom Lesná 48, Stupava 90031
založená 8.decembra 2004
zapísaná v registri neziskových organizácií pod č. OVVSaŽP – 4614ú141ú2004-NO, ktorá poskytuje všeobecné prospešné služby v oblasti vzdelávania podľa zákona NR SR č. 386/1997 Z.z, ktoré napomáhajú zlepšiť schopnosť učiť sa a vzdelávať iných


Formy realizácie poslania BASICu

Služby zákazníkom

 • Doučovanie: nachádza a odstraňuje prekážky, ktoré bránia študentovi uspieť v čítaní, písaní a ostatných predmetoch v škole a pripravuje deti do školy.
 • Kurzy/semináre: Základná študijná príručka alebo Učenie ako sa učiť (vzdelávanie o základných princípoch učenia sa), Nielen o učení (neoddeliteľné súčasti učenia sa), Komunikačné kurzy pre deti a dospelých.

Okrem toho má BASIC za cieľ, zvýšiť kompetenciu dospelých, prevažne rodičov, v oblasti vzdelávania svojich detí a taktiež poskytnúť čo najširšej verejnosti vzdelávaciu metódu, rady a tipy na učenie a tak docieliť, aby sa nastupujúca generácia vedela učiť s porozumením a schopnosťou používať naučené v praxi.

Doplnkové aktivity BASICu

 • Bezplatné prednášky: Učenie nemusí byť mučenie
 • Webové stránky: www.centrumbasic.sk, www.dyslexia.sk – poskytuje rady a informácie o vzdelávaní v BASICu
 • FB stránka: Študijné centrum BASIC Slovensko- poskytuje rady a informácie o vzdelávaní v BASICu a v iných vzdelávacích organizáciách
 • E-book: zasiela Rady a tipy ako sa lepšie učiť
 • E-mailing: rozposiela Rady pre rodičov prípadne záujemcov o efektívne učenie sa
 • Kvízy, testy a súťaže na zvýšenie gramotnosti

Súkromie zákazníkov

Pre BASIC je dôležité, aby bolo súkromie zákazníkov, ktorým dodáva svoje služby a pre ktorých robí svoje doplnkové aktivity, chránené.

Preto osobné údaje, ktoré získa BASIC z prihlásenia sa na služby BASICu, či z jeho doplnkovej činnosti spravuje a spracúva v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Je pre nás dôležité, aby údaje ktoré spracovávame, boli spracovávané správne a preto aj osobné údaje, ktoré nám zákazník poskytne berieme, že sú prezentované správne.

Máte právo

Radi by sme Vás informovali, že máte právo nás kedykoľvek požiadať :

 • o odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov
 • o obmedzenie množstva spracovaných údajov
 • o výmaz svojich osobných údajov, vrátane práva „byť zabudnutým“ bez zbytočného odkladania
 • o opravu a doplnenie nepresných osobných údajov
 • o poskytnutie informácií ohľadne osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame
 • nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní, vrátanie profilovania
 • podať sťažnosť dozornému úradu

Môžete tak spraviť zaslaním požiadavky na ktorúkoľvek pobočku, na e-mail sk@centrumbasic.sk alebo preklikom na odkaz v e-mailovej komunikácii, ktorý je vždy umiestnený na konci posielanej komunikácie. Radi vám vyhovieme.


Aké údaje spracovávame, účel a dĺžka ich spracovania

1. V rámci poskytovania služieb BASIC spracováva osobné údaje klientov získané

1.1 Pri pohovore/konzultácii, ktoré sú robené s cieľom využiť služby BASICu:

 • Študent-dospelý: meno, telefón, e-mail,
 • Študenta/Dieťa-školopovinný: meno, telefón, e-mail, kontaktná osoba a škola študenta/Dieťaťa

Tieto osobné údaje BASIC spravuje a spracúva na účely zistenia informácii ako podklad pre uzatvorenie prihlášky na služby. Pokiaľ zákazník bude chcieť uzatvoriť prihlášku a využívať služby BASICu poskytnutie týchto osobných údajov je povinné.

V prípade, že prihláška nebude podpísaná, osobné údaje sa budú uchovávať po dobu, počas ktorej si bude klient priať dostávať informácie týkajúce sa ďalšieho vzdelávania elektornicky alebo poštou, alebo po dobu nevyhnutnú na uchovanie údajov maximálne však 5 rokov, potom budú skartované a vymazané.

1.2 Z prihlášky:

 • Rodič(opatrovník): meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Študent/ Dieťa: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

Tieto údaje BASIC spravuje a spracúva na účely identifikácie zmluvných strán, ako podklad pre dodanie služby a prípadne možného plnenia práv a povinností z nej vyplývajúcich.

Pokiaľ chce zákazník uzatvoriť prihlášku a využívať služby BASICu poskytnutie týchto osobných údajov je povinné.
Údaje sa budú uchovávať po dobu trvania služby a potom po dobu 5 rokov, prípadne po dobu trvania záujmu získavať informácie, ktoré sa týkajú výhradne vzdelávania rozosielané elektronicky alebo poštou

1.3 Z Čestného prehlásenia o spôsobe odchodu dieťaťa z BASICU:

 • Meno rodiča/opatrovníka, meno dieťaťa, meno osoby, ktorá bude brať dieťa z BASICu s dátumom jej narodenia.

Tieto údaje sú rozšírenými údajmi k prihláške a BASIC ich spravuje a spracúva na účely identifikácie zmluvných strán.
Ich čas uchovávanie je taký istý ako u prihlášky.

2. V rámci poskytovania doplnkových aktivít BASIC spracováva tieto osobné údaje klientov získané

2.1 Na prednáške:

 • Meno, e- mail, telefón

Tieto osobné údaje dobrovoľne poskytuje zákazník dobrovoľne v prípade záujmu o službu BASICu a budú sa spracovávať tak, ako je uvedené v bodoch 1.1., 1.2. a 1.3..

2.2. Z webovej stránky vyjadrením súhlasu pri objednaní E-booku:

 • e-mail, meno

Tieto osobné údaje poskytne zákazník dobrovoľne na základe vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov t.j. prihlásenia sa k zaslaniu e-booku.

2.3. Z webovej stránky objednaním sa na bezplatnú konzultáciu:

 • e-mail, meno, najbližšie mesto, telefón

Tieto osobné údaje poskytne zákazník na základe vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov t.j. prihlásenia sa na bezplatnú konzultáciu. Následné spracovanie osobných údajov je popísané v bodoch 1.1. ,1.2., a 1.3.

2.4. Z FB-ku z kvízov, testov a súťaží zameraných na vzdelávanie:

 • e-mail, meno

Tieto osobné údaje poskytne zákazník dobrovoľne ak súhlasí so spracovaním osobných údajov tým, že spustí aktivitu a odsúhlasí jej pravidlá. Tieto podporné vzdelávacie informácie bude klient dostávať maximálne 2x do mesiaca a má právo ich kedykoľvek zrušiť v spodnej lište e-mailu. Vtedy systém vymaže jeho osobné údaje okamžite.

3. V rámci expanzie spracováva BASIC osobné údaje potenciálnych lektorov získané z CV

3.1. Ak záujemca nevyhovuje požiadavkám pre spoluprácu s BASICom, osobné údaje sú skartované hneď ako je záujemca o tejto skutočnosti upovedomený. Výnimkou je len situácia, keď potenciálny záujemca potvrdí svojím súhlasom záujem dostávať informácie o dianí v BASICu elektronicky alebo poštou. V tom prípade jeho osobné údaje spracovávame až do odvolania v rozsahu ním vymedzeným.

3.2. Ak záujemca vyhovuje požiadavkám pre spoluprácu s BASICom, potom podpisom dohody súhlasí aj so spracovaním svojich osobných údajov.


Ako vaše osobné údaje chránime

Osobné údaje sú spracúvané v elektronickej podobe ako databáza zákazníkov a budú zaznamenávané v centrálnom počítači a v počítači riaditeľov pobočiek. Prístup do týchto počítačov je zaheslovaný a vstup je umožnený len povereným osobám, ktoré majú heslo.

Osobné údaje budú tiež spracovávané v tlačenej podobe ako formuláre a uložené v zložkách študentov alebo v šanonoch na to určených a zabezpečené proti odcudzeniu zámkom.


Kto ďalší spracováva vaše osobné údaje

Študijné centrum BASIC,n.o. je zriaďovateľom a riadiacou jednotkou pre ostatné Študijné centrá BASC na Slovensku a preto osobné údaje zákazníka  získané z webových stránok, telefonátov potenciálnych zákazníkov a FB-ku poskytuje pobočke, ktorá je najbližšie k zákazníkovi.

Tieto pobočky vrátane adresy, tel. čísla a zodpovednej osoby sú uvedené na stránke www.centrumbasic.sk/kontakt. Sú pravidelne aktualizované.

 • Správca stránky www.centrumbasic.sk
  MD webdesign, Mgr. Martin Domes, Babice nad Svitavou 410, 664 19 Babice nad Svitavou, IČO: 71922105
  Zber a triedenie nových kontaktov zo stránky
 • Správca e-booku
  Obchodní společnost Quanda International s.r.o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČO: 02285665
  Zber a triedenie  kontaktov z e booku
 • Realizátor aplikácii na FB
  Socialsprinters, Tomáš Mužík, Průběžná 96, ČEKANICE, TÁBOR 2, 390 02 CZ, IČO: 75551071
  Zber informácií z kvízov, súťaží a hier na základe vytvorených aplikácií

Súbory cookie

Pri prechádzaní webových stránok meriame napríklad, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie súborov cookie na meranie návštevnosti webu a prispôsobeniu zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu.

Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zakázať.


Ďakujeme za prejavenú dôveru.

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top