fbpx

Aktuálne doučujeme ONLINE!

MATURITA: Sylabotonický veršový systém

Prinášame vám ďalší diel našej mini série, v ktorej objasňujeme maturitné témy, konkrétne veršové systémy. V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali časomernému a sylabickému veršovému systému. Predmetom dnešného článku je sylabotonický veršový systém. 

Sylabotonický veršový systém

 • slabično-prízvučný veršový systém, v ktorom je rozhodujúci prízvuk;
 • využíva stopy, na rozdiel od časomiery však majú iný význam a inak sa označujú: 
  • X‘ prízvučná slabika;
  • X neprízvučná slabika;
 • sylabotonizmus využíva tieto stopy: 
  • trochej X’X prízvučná a neprízvučná slabika;
  • jamb XX‘ neprízvučná a prízvučná slabika;
  • daktyl X’XX neprízvučná, prízvučná a prízvučná slabika;
 •  v slovenskej literatúre sa využíval predovšetkým v realizme;
 • v tomto veršovom systéme teda ide o také usporiadanie slov vo verši, v ktorom sa budú presne striedať prízvučné a neprízvučné slabiky;
 • v slovenčine je prízvuk vždy na prvej a predposlednej slabike;
 • ukážme si, ako to vyzerá v praxi:
Typ slov podľa slabíkKde je prízvuk?StopaPríklad
Dvojslabičné slováprízvuk na prvej slabiketrochejmesiac
X‘ X
Trojslabičné slováprízvuk na prvej slabikedaktylkoleso
X‘ X X
Štvorslabičné slováprízvuk na prvej a tretej slabikedve trochejské stopyfantastický
X‘ X / X‘ X
Päťslabičné slováprízvuk na prvej a štvrtej slabikedaktyl a trochejčervenovláska
X‘ X X / X‘ X

Ako rieši sylabotonický veršový systém predložky, predklonky a príklonky? Čo to vôbec je?

 • ak stojí pred slovom slabičná predložka (na, do, pod, … nie v, s, z, … ), prechádza prízvuk na predložku (na mesiac X‘ X X daktyl)
 • predklonky sú jednoslabičné spojky a častice (a, i, aj, že, až, … )
 • príklonky sú tvary pomocného zámena byť (som, si, je, sme, ste, sú)
 • predklonky, príklonky, zámená (jednoslabičné) sú neprízvučné.

Otestujte sa!

1. Zavčas rána uzimený

chlapec kravy pasie,

zrazu sa mu víla zjaví

v nevídanej kráse.

2. Chlapec žasne, bičík pustí

udivene neme,

víla pred ním povznáša sa

nedotknúť sa zeme. 

Svetozár Hurban-Vajanský: Neskromné želanie

Správna odpoveď

1. Zavčas rána uzimený

     X‘ X / X‘ X / X‘ X / X‘ X

chlapec kravy pasie,

X‘ X / X‘ X / X‘ X

zrazu sa mu víla zjaví

X‘ X / X‘ X / X‘ X / X‘ X

v nevídanej kráse.

X‘ X / X‘ X / X‘ X

2. Chlapec žasne, bičík pustí

     X‘ X / X‘ X / X‘ X / X‘ X

udivene neme,

X‘ X / X‘ X / X‘ X

víla pred ním povznáša sa

X‘ X / X‘ X / X‘ X / X‘ X

nedotknúc sa zeme. 

X‘ X / X‘ X / X‘ X

Tak čo, ide vám to? Budeme radi, ak budete tento článok zdieľať aj medzi ostatnými maturantmi. 🙂

Pokiaľ však máte pocit, že potrebujete pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť. Aktuálne pomáhame ONLINE!

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top