MATURITA: Časomerný veršový systém

MATURITA: Časomerný veršový systém

BLOG časomerný veršový systémveršveršové systémy

V tomto článku si spoločne objasníme, čo sú to veršové systémy – veľký strašiak viacerých maturantov. Veľmi často sa stretávame s tým, že žiaci nemajú pochopené ani to, čo toto spojenie dvoch slov znamená. No a pokiaľ im poviete rozdelenie na časomerný, sylabický, sylabotonický a voľný, strácajú sa v tejto téme už úplne. 

S nami zistíte, čo veršové systémy znamenajú, ako sa rozdeľujú a samozrejme nebudú chýbať aj príklady. Poďme teraz pekne po poriadku.

Čo majú spoločné veršové systémy a hranie sa na pieskovisku?

Predstav si, že si znova malé dieťa, ktoré sa hrá na pieskovisku. Máš pri sebe formičku bábovky. Dáš do nej mokrý piesok, pekne uhladíš a vyklopíš. Vznikne ti krásna bábovka s presnými a ostrými detailmi. Teraz skús vytvoriť rovnako krásnu bábovku bez formičky. Pôjde to? Bábovku určite vytvoríš, ale nebude taká dokonalá ako tá z formičky. A toto je princíp veršových systémov.

Literatúra bola kedysi považovaná za umenie, ktoré nie je pre každého a nemôže ho tvoriť každý. Mala svoje presné pravidlá, ktoré bolo treba dodržiavať, aby zostala stále taká krásna a dokonalá. Veršové systémy sú ako formičky bábovky na pieskovisku. Pri tvorení básní existovali presné formy s jednoznačnými pravidlami, do ktorých bolo potrebné vtesnať slová a myšlienky. Tieto formy však tiež podliehali móde, preto sú pre rôzne obdobia typické rôzne veršové systémy. Poďme si teraz ukázať, aké to sú.

Časomerný veršový systém (časomiera)

Ján Kollár – Předzpěv

Ukážeme si teraz na príklade, ako sa znázorňuje časomerný veršový systém. Poslúžia nám na to dva verše z Kollárovho Předzpěvu:

Aj zde leží zem ta, před okem mým slzy ronícím,

někdy kolébka, nyní národu mého rakev.

Teraz si text rozdelíme lomkou, aby bolo jasné, kde sú hranice stôp:

Aj zde le/ží zem/ ta, před o/kem mým/ slzy ro/nícím/,

— ∪ ∪ / — — / — ∪ ∪ / — — / — ∪ ∪ / — —

 někdy ko/lébka, ny/ní // národu/ mého ra/kev.

— ∪ ∪ / — ∪ ∪  / — ∧ // — ∪ ∪ / — ∪ ∪ / — ∧

Všimli ste si ten zobáčik v druhom verši? Nazýva sa neúplný verš práve preto, že má v sebe neúplnú stopu.

Tak čo? Je teraz formička s názvom „časomerný veršový systém“ jednoduchšia?

Ak áno, gratulujeme. Nezabudnite o tomto článku dať vedieť všetkým kamošom a kamoškám. Ak nie, nezúfajte a pokojne nás oslovte. Aktuálne doučujeme ONLINE.

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Matematika
Žiak 7. ročníka

Matematika v škole bola hrozná, známky neskutočné. Ale keď začal chodiť môj syn k vám do BASICu na doučovanie, tak to bola obrovská premena. Zlepšil sa na 1 a 2, to som nechápala. Som veľmi šťastná, že som vás vtedy našla a obrovské ĎAKUJEM. Ste veľmi zlatí, a tak viete pomôcť tým deťom. Ďakujem ešte raz.

A.C.

Doučovanie Mateja
Matej, 12 rokov

Gramatika a štýl učenia nám robili problém. Dlho sme sa učievali a vždy začínali od začiatku. V slovenčine nám BASIC ukázal cestu, ako objasňovať pojmy, v ostatných predmetoch vidím tiež zlepšenie. Matej si dobre pamätá dejepis, geografiu či fyziku. Naučil sa, že len pochopené je možno si dlhodobo zapamätať a vedieť. BASIC môžem len odporúčať.

Matejova mama

Liam, 8 rokov

Výsledok je v podstate pohoda, chuť učiť sa a k tomu výborné známky. Škoda, že je koniec. Ďakujeme pani učiteľke Lenke, ktorá v nás už pri počiatočnom pohovore vytvorila pohodu a pocit, že sme na správnom mieste. Syn sa na každú hodinu veľmi tešil a pri učení sme už viac nemali problém. BASIC nás uviedol na správnu mieru, resp. ukázal správnu cestu pri učení. Výsledok sú v podstate pohoda, chuť učiť sa a k tomu výborné známky. BASIC doporučujem určite každému, ktorý možno len nevie správnu cestu k učeniu, ale aj tomu, kto potrebuje pomôcť. Veľmi ďakujeme a vrátime sa.

Liamova mama

Prínos v mojej pedagogickej praxi

Prednáška bola pre mňa zaujímavá v pozícií učiteľa či poslucháča. Veľa informácií bude prínosom v mojej pedagogickej praxi i v jednaní s deťmi.

P. AnkaPočuli ste už naše podcasty?

Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Evka Opatíková (lektorka)

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0911 199 433

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa