fbpx

Aktuálne doučujeme ONLINE!

MATURITA: Časomerný veršový systém

V tomto článku si spoločne objasníme, čo sú to veršové systémy – veľký strašiak viacerých maturantov. Veľmi často sa stretávame s tým, že žiaci nemajú pochopené ani to, čo toto spojenie dvoch slov znamená. No a pokiaľ im poviete rozdelenie na časomerný, sylabický, sylabotonický a voľný, strácajú sa v tejto téme už úplne. 

S nami zistíte, čo veršové systémy znamenajú, ako sa rozdeľujú a samozrejme nebudú chýbať aj príklady. Poďme teraz pekne po poriadku.

Čo majú spoločné veršové systémy a hranie sa na pieskovisku?

Predstav si, že si znova malé dieťa, ktoré sa hrá na pieskovisku. Máš pri sebe formičku bábovky. Dáš do nej mokrý piesok, pekne uhladíš a vyklopíš. Vznikne ti krásna bábovka s presnými a ostrými detailmi. Teraz skús vytvoriť rovnako krásnu bábovku bez formičky. Pôjde to? Bábovku určite vytvoríš, ale nebude taká dokonalá ako tá z formičky. A toto je princíp veršových systémov.

Literatúra bola kedysi považovaná za umenie, ktoré nie je pre každého a nemôže ho tvoriť každý. Mala svoje presné pravidlá, ktoré bolo treba dodržiavať, aby zostala stále taká krásna a dokonalá. Veršové systémy sú ako formičky bábovky na pieskovisku. Pri tvorení básní existovali presné formy s jednoznačnými pravidlami, do ktorých bolo potrebné vtesnať slová a myšlienky. Tieto formy však tiež podliehali móde, preto sú pre rôzne obdobia typické rôzne veršové systémy. Poďme si teraz ukázať, aké to sú.

Časomerný veršový systém (časomiera)

 • z názvu vieme vyčítať, že časomiera ráta čas – konkrétne čas potrebný na vyslovenie slabiky: na vyslovenie dlhej slabiky potrebujeme 2x toľko času ako na vyslovenie krátkej slabiky;
 • je založený na striedaní krátkych a dlhých slabík;
 • dlhá slabika môže byť prirodzene dlhá alebo polohovo dlhá – keď za krátkou slabikou nasleduje po sebe skupina najmenej dvoch spoluhlások;
 • nemusí mať rým;
 • základná jednotka je móra – jedna krátka slabika;
 • dlhá slabika sa označuje ako —
 • krátka slabika sa označuje ako ∪
 • slabiky sa vo veršoch spájajú do stôp;
 • najčastejšie využíva tieto základné typy stôp:
  • Trochej – dlhá a krátka slabika — ∪
  • Jamb – krátka a dlhá slabika ∪ —
  • Spondej – dlhá a dlhá slabika — —
  • Daktyl – dlhá, krátka, krátka slabika — ∪ ∪
 • môže mať šesť stôp, vtedy sa nazýva hexameter;
 • ak má päť stôp, nazýva sa pentameter;
 • keď básnik spojí v dvojverší pentameter a hexameter, nazývame to elegické distichon. (elegické dvojveršie – pojem elégia sme už objasnili)
 • časomiera pochádza z antiky a u nás mala zastúpenie predovšetkým v klasicizme (Ján Hollý) a využil ju aj Ján Kollár v Předzpěve, ktorý je súčasťou Slavy dcery;
 • v našej literatúre sa napokon časomerný veršový systém neudržal – je v rozpore so zvukovými vlastnosťami slovenčiny – je veľmi ťažké vytvoriť báseň, v ktorej sa budú presne striedať dlhé a krátke slabiky.

Ján Kollár – Předzpěv

Ukážeme si teraz na príklade, ako sa znázorňuje časomerný veršový systém. Poslúžia nám na to dva verše z Kollárovho Předzpěvu:

Aj zde leží zem ta, před okem mým slzy ronícím,

někdy kolébka, nyní národu mého rakev.

Teraz si text rozdelíme lomkou, aby bolo jasné, kde sú hranice stôp:

Aj zde le/ží zem/ ta, před o/kem mým/ slzy ro/nícím/,

— ∪ ∪ / — — / — ∪ ∪ / — — / — ∪ ∪ / — —

 někdy ko/lébka, ny/ní // národu/ mého ra/kev.

— ∪ ∪ / — ∪ ∪  / — ∧ // — ∪ ∪ / — ∪ ∪ / — ∧

Všimli ste si ten zobáčik v druhom verši? Nazýva sa neúplný verš práve preto, že má v sebe neúplnú stopu.

Tak čo? Je teraz formička s názvom „časomerný veršový systém“ jednoduchšia?

Ak áno, gratulujeme. Nezabudnite o tomto článku dať vedieť všetkým kamošom a kamoškám. Ak nie, nezúfajte a pokojne nás oslovte. Aktuálne doučujeme ONLINE.

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top