fbpx

Aktuálne doučujeme ONLINE!

MATURITA: Sylabický veršový systém

V predchádzajúcom článku sme objasnili časomieru a aj to, čo majú spoločné veršové systémy a hranie sa na pieskovisku. Ak ste nečítali predchádzajúci článok, odporúčame prečítať si ho pre lepšie pochopenie dnešnej témy, ktorou je sylabický veršový systém.

Sylabický veršový systém

 • syllabe – gr. slabika
 • nevyužíva stopy;
 • je založený na výskyte rovnakého počtu slabík vo verši;
 • znaky:
  • izosylabizmus – rovnoslabičnosť – v každom verši je rovnaký počet slabík;
  • dieréza – prestávka uprostred verša (uplatňuje sa, keď sa báseň recituje – neprednesie sa celý verš naraz, ale rozdelí sa na dve polovice, uprostred sa rečník nadýchne) – prvá polovica verša má stúpajúcu melódiu, druhá polovica má melódiu klesajúcu;
  • združený rým – aabb
  • rytmicko-syntaktický paralelizmus – nemá veršové presahy (jeden verš = jedna veta);
 • využíval sa v ľudovej slovesnosti a romantizme – ten čerpal z ľudovej slovesnosti;
 • nájdeme ho aj v poézii Hugolína Gavloviča – Valaská škola – mravúv stodola;

Ján Botto – Smrť Jánošíkova

Horí ohník, horí na Kráľovej holi.

Ktože ho nakládol? — dvanásti sokoli.

Dvanásti sokoli, sokolovia bieli,

akých ľudské oči viacej nevideli!

Dvanásti sokoli, sokolovia Tatier,

akoby ich bola mala jedna mater;

jedna mater mala, v mlieku kúpavala,

zlatým povojníčkom bola povíjala.

Skúste nájsť všetky znaky sylabického systému. Znenie celej básne nájdete tu.

Našli ste všetky znaky? Tu sú správne odpovede:

Ho/rí/ oh/ník, ho/rí/ // na/ Krá/ľo/vej/ ho/li./ 12a

Ktože ho nakládol? — dvanásti sokoli. 12a

Dvanásti sokoli, sokolovia bieli, 12b

akých ľudské oči viacej nevideli! 12b

Dvanásti sokoli, sokolovia Tatier, 12c

akoby ich bola mala jedna mater; 12c

jedna mater mala, v mlieku kúpavala, 12d

zlatým povojníčkom bola povíjala. 12d

 

Toto všetko sa v básni dalo nájsť:

 • rovnaký počet slabík;
 • združený rým;
 • dieréza;
 • neprítomnosť veršového presahu.

Je teraz sylabický veršový systém zrozumiteľnejší? Dajte o tomto článku vedieť aj ostatným zúfalým študentom!

Ak však máte pocit, že je maturita zo slovenčiny stále „španielska dedina“, neváhajte sa na nás obrátiť. Aktuálne doučujeme ONLINE!

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top