Z rozprávky do súčasnosti

Z rozprávky do súčasnosti

BLOG

Aj vy máte doma POPOLVÁRA?

 Kde bolo, tam bolo…bola raz jedna rozprávka o Popolvárovi. V nej mal kráľ troch synov. Prví dvaja vyzerali šikovní. Ten tretí – Popolvár – bol iný. Na peci vysedával, s popolom sa hrával a nič sa mu veru nechcelo. Otcovi sa zdalo, že veru z neho nič nebude.

A ako to celé skončilo? Z Popolvára sa stal ten najšikovnejší, a svojimi skutkami otca presvedčil o svojej múdrosti  a  že je hoden vládnutia.

Kto by ako rodič nechcel, aby jeho dieťa bolo to najšikovnejšie a najmúdrejšie, aby sa mu v živote dobre darilo?  

Čoraz viac rodičov však vidí svoje deti ako toho Popolvára. Nechcú chodiť von, nič sa im nechce robiť, v škole sa im nedarí, knihy nečítajú, úlohy neznášajú, … Namiesto radosti a pochvaly počúvajú väčšinou výsmech a pokarhania. V škole si o nich myslia, že sú hlúpe.

Rodičia ich však ešte stále vidia, ako keď boli malí, keď  so záujmom spoznávali  veci okolo seba. Ako naťahovali za všetkým rúčky a kládli svoje otázky – Prečo?  Rástli a rozvíjali sa, až kým prišlo učenie sa v škole. Zrazu sa vytratil všetok záujem o učenie, všetok ten lesk a nadšenie z očí.

Preto majú rodičia veľa otázok, pochybností a nevedia sa zmieriť s tým, že by práve ich dieťa malo mať nejakú vážnu poruchu alebo dokonca brať lieky na pozornosť alebo upokojenie.

Múdry kráľ v spomínanej rozprávke poslal syna do sveta. Tam sa mohol dívať a pozorovať svet okolo. Mohol sa pýtať. Mohol veci skúšať a nikto ho ani nehanil ani hlupákom nenazval. A tak naberal odvahu a presvedčenie, že aj on  je múdry a schopný syn.

Každá doba prináša so sebou nejaký fenomén. Tá naša má akosi málo času. Nemáme čas, aby sme deťom umožnili  ísť „do sveta“, objavovať ho a učiť sa pozorovaním, nie memorovaním.  Všetko robíme v chvate a potrebujeme rýchle  výsledky.

Deti potrebujú  na učenie normálne tempo! Dajme im ho. Namiesto obchádzania poradní si nájdime čas, začnime sa na svoje dieťa dívať a pozorujme ho. Podporme ho a dajme mu čas a priestor, aby nám povedalo, kde má problém. Aj čo ho baví, čo má rado a ako to celé učenie v škole vlastne vidí.

Zistíme, že náš „Popolvár“ je veľmi šikovné a múdre dieťa. Len potrebuje pochvalu, porozumenie a priestor na učenie prepojené so „svetom“, so životom.

Potrebujete pomôcť? Napíšte  nám:

 

 

 

 

 

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Jakub

Matematika ma začala baviť. Na hodinách sa nenudím. Zlepšili sa mi známky z matematiky aj zo slovenčiny. Začal som čítať knihy. Bol som aj študent mesiaca a to ma veľmi potešilo. Začal som rozumieť matematike. A za to veľmi ďakujem Veronike.“

Jakub

Doučovanie Mateja
Matej, 12 rokov

Gramatika a štýl učenia nám robili problém. Dlho sme sa učievali a vždy začínali od začiatku. V slovenčine nám BASIC ukázal cestu, ako objasňovať pojmy, v ostatných predmetoch vidím tiež zlepšenie. Matej si dobre pamätá dejepis, geografiu či fyziku. Naučil sa, že len pochopené je možno si dlhodobo zapamätať a vedieť. BASIC môžem len odporúčať.

Matejova mama

Učiteľka BB

Prednáška bola poučná, súhlasím s metódami. Bolo by vhodné povedať o BASICU na školách, rodičom. Odporúčala by som to mnohým rodičom, pretože ako učiteľka vidím veľké nedostatky u detí. Myslím, že by ocenili tento program.

učiteľka BB

Pochopila som, aké dôležité sú základy

Vysvetliť učivo, látku, predmet hneď na začiatku. Veľmi oceňujem praktické znázornenie – demonštráciu prednášaných vecí. Kladne hodnotím uvoľnenú atmosféru, možnosť kladenia otázok, možnosť vyjadriť svoj postreh, názor. Ďakujem za mnohé impulzy, motiváciu, inšpiráciu. Ďakujem.

Petra Mókošová

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Evka Opatíková (lektorka)

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0911 199 433

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa