UČÍME SA NA MATURITU: Úvod do literatúry – literárne formy

BLOG drámaliterárne formyliteratúrapoéziaprózaučíme sa na maturitu

Ústne maturity sú každým dňom bližšie a bližšie. Preto je najvyšší čas začať sa na nich pripravovať. Prinášame vám preto sériu článkov, v ktorých si postupne objasníme všetko, čo je potrebné vedieť na skúšku dospelosti. Dnešnou témou je úvod do literatúry. Objasníme si, čo je to literatúra, poézia, próza a dráma a aké majú znaky.

Čo je to literatúra?

Slovo literatúra pochádza z latinského slova littera – písmeno. Pokiaľ spojíme písmená do slov, slová do viet a vety do písaného textu, vznikne nám literatúra. Je to teda súbor všetkých existujúcich písaných textov. To znamená, že sem patria aj odborné knihy, novinárske články a aj tento článok. My sa ale budeme venovať umeleckej literatúra, ktorá sa inak nazýva aj beletria. Jej základnými formami sú poézia, próza a dráma.

Poézia 

Poézia pochádza z gréckeho poiesis, čo znamená tvorba. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že poézia je text písaný vo veršoch. Nazýva sa to aj „viazaná reč“. Tu je malá ukážka:

Na horách býva, ako tá hmla sivá,
bez strechy, plota, ako tá sirota.
Na horách býva, dažďom sa umýva
a vetrom češe, čas mu šaty nesie.
Priniesol mu čas utešené šaty,
na lepe vtáčik za lep draho platí,
Neplatí toľko, koľko by sa malo,
deviata koža ešte všetko málo.
Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše plameň!
Miesto pokrievky privalil ma kameň.
Tiská ma, tiská zhoreká doluká,
to moje srdce na dvoje sa puká.
To moje srdce na dvoje sa kála:
že túžby horia a vôľa zaháľa.

Janko Kráľ: Verše

Ako si môžeme všimnúť, text básne nie je písaný od okraja po okraj. To znamená, že autor tento text akoby zviazal do veršov. Preto sa to označuje pojmom viazaná reč. 

Próza

Slovo próza pochádza z latinského prosa oratio, čo znamená „stále postupujúca“ – teda nedelená na verše. To znamená, že v poézii je reč neviazaná. Píše sa od okraja k okraju. Príklad: 

      „Keď som si starú mater bral, bolo mi práve osemnásť rokov a šesť mesiacov,“ týmito slovami začínal sto, ba tisíc ráz všelijaké rozprávky zo svojho života nebohý môj starý otec — Pán Boh mu daj radosť večnú.

      Kým som bol malým, púšťal som sa s ním do hádky, že ako by to mohlo byť, že veď takto o päť-šesť rokov by už teda aj mne prichodilo sa oženiť.

Jozef Gregor Tajovský – Do konca

Ako si môžeme všimnúť, text nielenže nie je členený na verše, ale má aj na začiatku vynechaný priestor – to sa nazýva odseky. Používajú sa pre vonkajšie oddelenie textu (ak by bolo všetko zliate v jednom odseku, veľmi zle by sa to čítalo) a pre oddelenie myšlienok autora.

Dráma

V dráme je prítomná dialogizovaná reč, pretože je písaná v dialógoch, ktoré môžu byť vo veršoch alebo napísané neviazane. Vieme ju rozlíšiť na základe mien, ktoré sú uvedené na začiatku každého prehovoru (repliky), nakoľko je určená na divadelné, filmové alebo rozhlasové spracovanie. 

ŽOFA (živá, jazyčná žena): Ja by som ti, syn môj, len takú radu, čo by i nejakú obnôšku mala, meno moje. Pri ženbe i rozumu sa načim poradiť, nielen čo oči vidia.

ĽAVKO (starý furták): A veď ti je Evka už aspoň piata frajerka, ako si z vojny doma.

ŽOFA (tajnostne): A Bete, vydatej žene, pokoj. V cudzej kapuste chytia ťa, meno moje.

ĎURKO (driečny ľahtikár): A ktože vám to už?

ŽOFA: Ani ťa nie je hodna vyžívať.

ĎURKO: Veď som ja len tak zašiel k nej niektorý raz ako k susede a — už to viete.

ĽAVKO: Vieme. Práve preto: maj rozum.

Jozef Gregor Tajovský – Statky-zmätky

Ako sme už spomínali vyššie, pred každou replikou je uvedené meno postavy. V zátvorkách sú scénické poznámky, ktorých úlohou je buď charakterizovať postavu, alebo spôsob, akým má byť replika hovorená.

Páčil sa vám článok? Dajte o ňom vedieť známym!

Pokiaľ však máte pocit, že články nestačia a je potrebné doučovanie, neváhajte sa ozvať. Doučujeme aj ONLINE!

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.


Počuli ste už naše podcasty?

Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0910 499 037

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa