Syn urobil prijímačky na strednú školu

BLOG

Syna Richarda som prihlásil do BASIC Centra za účelom prípravy na prijímacie skúšky na strednú školu. Od malička mával problém s koncentráciu na základe čoho je aj zaradený do Individuálneho výchovne- vzdelávacieho programu.

Pred dvoma rokmi sme okrem toho prešli veľmi zložitou životnou skúškou, kedy zomrela Richardova mamička.

V tejto situácii, kedy som nemal dostatok času na to, aby som sa mu venoval v náročnej príprave na monitor a prijímacie pohovory na strednú školu som sa dozvedel o ponuke BASIC Centra.

Rozhodli sme sa ju využiť a Richard začal chodiť dva krát týždenne do Centra na doučovanie z matematiky a slovenčiny.

Výsledky sa začali dostavovať veľmi rýchlo

a zhruba o dva mesiace sa ma triedna učiteľka pýtala, že kam to vlastne Riško chodí na to doučovanie.

Postrehla totiž, že má úlohy správne a načas hotové a tak isto pochopenie nového učiva je na inej úrovni, ako tomu bolo doteraz.

Po zhruba štyroch mesiacoch v Centre som snáď prvý kráť počul pochvalu na jeho prácu, ktorú mi vyjadrila triedna učiteľka na rodičovskom združení. Doslova povedala „Chcem pochváliť Richarda, že sa zo všetkých žiakov najpoctivejšie pripravuje na monitor a je to vidieť aj na jeho výsledkoch“.

Bol som na neho nesmierne pyšný. Richard napísal monitor veľmi dobre a dnes je po úspešných prijímacích pohovoroch prijatý na Strednú Strojnícku školu.

 

Týmto by som chcel vyjadriť vďaku všetkým odborníkom z BASIC centra, ktorý s Richardom pracovali. V nesmierne ťažkej situácii nám boli nápomocní a svojim profesionálnym prístupom ukázali, že s dieťaťom je možné pracovať na zlepšení výsledkov v procese výučby aj za takýchto náročných podmienok.

Do ďalších období vám prajem veľa úspechov, trpezlivosti a energie pri zvládaní náročných cieľov.

 

Vďaka

 

S pozdravom

Rudolf Chmela

 

 

 

 

 

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.


Počuli ste už naše podcasty?

Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0910 499 037

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa