Prvýýkrát dostala 1 z matiky :-)))

Prvýýkrát dostala 1 z matiky :-)))

BLOG

Je úžasné a povzbudzujúce, keď si zlepšenie prospechu detí všimnú aj učitelia. Jedno také nám poslala jedna milá pani učiteľka, ktorá si všimla, že jedna jej žiačka – ôsmačka Danka zrazu akosi “ vystúpila “ zo svojho dlhoročného tieňa na ZŠ a začala sa aktívne podielať na hodinách v škole.

Vyjadrenie pani učiteľky:
 „Na Danke, posledné dva mesiace pozorujem, že prejavuje väčší záujem o učenie na hodinách Slovenského jazyka a Literatúry. Vidno aj to, že sa doma začala pripravovať na písomné práce. Jej písomné práce aj testy, sú na lepšej úrovni.
Danka chytila druhý dych 🙂 „
Mgr. Renáta Z. učiteľka SJL a Dejepis.

Čo napísala o doučovaní Danka:

V BASICu som sa naučila hlavne to, ako mám správne pristupovať k učeniu.Naučila som sa rozoznať, kedy mám v učení preskočený gradient, nedostatok masy, alebo nepochopené slová. Učitelia v škole si na mne všimli pozitívne zmeny, napr, že mi lepšie ide učenie, ak niečo nechápem tak sa hneď pýtam. Aj som dnes prvýýkrát dostala 1 z matiky :-)))
BASIC mi toho dal veľa.

Danka V. 13 r.

učiteľka SJ učnie známky

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.


Počuli ste už naše podcasty?

Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0910 499 037

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa