Predškolská príprava

BLOG

1. INTERAKTÍVNE ČÍTANIE – Čítanie s porozumením

Čítanie príbehov, textov, detských kníh v skupine. Deti budú priebežne zapájané do deja.

Naším cieľom je  stimulovať porozumenie textu a rozširovať ich slovnú zásobu.

Budeme pracovať s rozvíjaním schopnosti detí rozprávať vlastné príbehy, trénovať schopnosť duplikovať povedané slovo/vetu, tvoriť vety z rôznych vymenovaných slov .

2. ROZOZNÁVANIE HLÁSOK / PÍSMEN

Zameriame sa na spoznávanie základných písmeniek a ich zvukov (hlások) hravou formou (vymaľovánky, plastelína, kartičky, drevené písmenká).

Súčasťou bude aj určovanie začiatočného písmenka v slove.

Obsah tejto časti prispôsobíme podľa šikovností detí.

3. JEMNÁ MOTORIKA – Správne držanie pera

V grafomotorických cvičeniach si precvičíme rúčky spolu s básničkami. Budeme veľa využívať kreslenie, obťahovanie, krúžkovanie aj pri interaktívnom čítaní a spoznávaní hlások/písmen.

4. DOPLNKOVÉ CVIČENIE

Modelovanie a správne písanie číslic a priraďovanie k nim správny počet vecí.

Nakoľko sú deti hravé a nie sú ešte navyknuté na školský systém, budeme mať pripravené vždy veľké množstvo materiálov a každú hodinu prispôsobíme obsah ich potrebám. Po alebo pred každou hodinou bude priestor na to, aby ste sa mohli pýtať čo môžete precvičovať a ako máte precvičovať doma.

Kedy: každá sobota od 22.4.2017 do 24.6.2017 (vrátane) / 10 hodín

Čas: 9:30 – 11:00

Cena: 89 eur

V cene sú zahrnuté všetky materiály, pracovné zošity, listy, perá, fixky, plastelína a iné pomôcky.

Ďalší kurz, ktorý bude naväzovať na tento, bude pokračovať v lete. Taktiež chystáme, ako aj minulý rok, DENNÝ mini Tábor pre predškolákov, kde budeme s deťmi pokračovať aj v príprave do školy.

Prosím kontaktujte nás pri akejkoľvek nejasnosti 🙂

Vyberte si najbližšiu pobočku a napíšte nám


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Žiar nad Hronom

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Bratislava

Evka Opatíková (lektorka)

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0911 199 433

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Žiar nad Hronom

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Žiar nad Hronom

Lenka Balážová (riaditeľka)

Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

0918 606 000

zh@centrumbasic.sk


mapa