Predškolská príprava

Predškolská príprava

BLOG

1. INTERAKTÍVNE ČÍTANIE – Čítanie s porozumením

Čítanie príbehov, textov, detských kníh v skupine. Deti budú priebežne zapájané do deja.

Naším cieľom je  stimulovať porozumenie textu a rozširovať ich slovnú zásobu.

Budeme pracovať s rozvíjaním schopnosti detí rozprávať vlastné príbehy, trénovať schopnosť duplikovať povedané slovo/vetu, tvoriť vety z rôznych vymenovaných slov .

2. ROZOZNÁVANIE HLÁSOK / PÍSMEN

Zameriame sa na spoznávanie základných písmeniek a ich zvukov (hlások) hravou formou (vymaľovánky, plastelína, kartičky, drevené písmenká).

Súčasťou bude aj určovanie začiatočného písmenka v slove.

Obsah tejto časti prispôsobíme podľa šikovností detí.

3. JEMNÁ MOTORIKA – Správne držanie pera

V grafomotorických cvičeniach si precvičíme rúčky spolu s básničkami. Budeme veľa využívať kreslenie, obťahovanie, krúžkovanie aj pri interaktívnom čítaní a spoznávaní hlások/písmen.

4. DOPLNKOVÉ CVIČENIE

Modelovanie a správne písanie číslic a priraďovanie k nim správny počet vecí.

Nakoľko sú deti hravé a nie sú ešte navyknuté na školský systém, budeme mať pripravené vždy veľké množstvo materiálov a každú hodinu prispôsobíme obsah ich potrebám. Po alebo pred každou hodinou bude priestor na to, aby ste sa mohli pýtať čo môžete precvičovať a ako máte precvičovať doma.

Kedy: každá sobota od 22.4.2017 do 24.6.2017 (vrátane) / 10 hodín

Čas: 9:30 – 11:00

Cena: 89 eur

V cene sú zahrnuté všetky materiály, pracovné zošity, listy, perá, fixky, plastelína a iné pomôcky.

Ďalší kurz, ktorý bude naväzovať na tento, bude pokračovať v lete. Taktiež chystáme, ako aj minulý rok, DENNÝ mini Tábor pre predškolákov, kde budeme s deťmi pokračovať aj v príprave do školy.

Prosím kontaktujte nás pri akejkoľvek nejasnosti 🙂

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.


Počuli ste už naše podcasty?

Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0910 499 037

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa