Poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta Senec

Študijné centrum BASIC sa zapojilo do grantovej výzvy na podporu vzdelávacích aktivít zameraných na deti a mládež mesta Senec a získalo tak dotáciu vo výške 1000 eur.

V rámci projektu s názvom Pomoc deťom s poruchami učenia počas letných prázdnin a domáceho vzdelávania bola zakúpená interaktívna tabuľa.

Ďakujeme mestu Senec za prejavenú dôveru a poskytnutú dotáciu, ktorá nám pomôže naďalej dodávať kvalitné špecializované doučovanie.

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top