Otvor si svoju vzdelávaciu pobočku BASIC v Žiline

BLOG pobočka Žilina

Náš projekt vzdelávacích centier BASIC je určený produktívnym ľuďom, ktorých cieľom je pomáhať a ktorí by chceli zmeniť stav nášho vzdelávacieho systému. A teraz hľadáme šikovného človeka v ŽILINE.

Študijné centrá BASIC sú často poslednými možnosťami, keď sú rodičia bezradní

Každá bezradnosť spočíva v tom, že človek ide na vec zo zlého uhla. V našich Študijných centrách sa vzdelávanie podstatne líši od bežného vzdelávania, ktoré poznáme. Máme vlastné know-how založené na dielach spisovateľa a humanistu L. Rona Hubbarda. Inšpirovať sa môžete už našimi fungujúcimi pobočkami skoro vo všetkých krajských mestách na Slovensku a ich riaditeľkami. Ak ste učiteľ/ka s podnikavým duchom, pridajte sa k nám.

Cieľom je priniesť zdravú a efektívnu technológiu do svojej oblasti, aby tak pomohli rodičom a deťom, vyriešiť problémy s čítaním, písaním a vzdelávaním celkovo, ale inak.

Získajte fungujúci model „McDonnald´s“ vo vzdelávaní

1. Prvý v meste vyhráva

V každom meste môže fungovať iba jedna pobočka BASIC. Čiže kto prvý príde, ten prvý melie.

2. Fungujúci biznis model

Získaním licencie pre pobočku v Žiline dostanete kompletne celé know-how aj s podkladmi pre úspešné fungovanie.

3. Nie je to pre každého

Ideálne ak ste učiteľ/ka s podnikateľskými skúsenosťami a iskrou v srdci pre robenie detí šťastnejšími.

Aj takto môže vyzerať vaša pobočka v Žiline

Podmienky otvorenia pobočky

1. Znalosť práce na PC

Úplnou samozrejmosťou je používanie PC, internetu a emailu. Koordinácia a komunikácia medzi pobočkami BASIC prebieha prevažne elektronickou formou a vyžaduje sa istá miera samostatnosti
v týchto činnostiach.

2. Absolvovanie testov

Musíte úspešne absolvovať testy týkajúce sa charakteru, schopnosti porozumenia a testy IQ. Budúci/a riaditeľ/ka centra musí spĺňať isté osobnostné predpoklady pre následné úspešné absolvovanie kurzov „Súkromný učiteľ pre BASIC“ a školenie „Riaditeľ pobočky BASIC“. Pedagogické vzdelanie je výhodou, nie je však nutné.

3. Absolvovanie kurzov

Kurzy je nutné absolvovať v školiacom centre Aplikovanej scholastiky v TN alebo BA. Ide o kurzy „Základná študijná príručka” obsahujúca spomínanú technológiu L. Rona Hubbarda (cca 4 dni štúdia) a „Kurz komunikačných zručností ” (cca 3 dni štúdia).

4. Uzatvorenie licencie a zmluvy

Nutné uzatvorenie licenčnej zmluvy pre oprávnenie používania ochranných známok s Applied Scholastics – oprávňujúcou k používaniu Študijnej technológie L.Rona Hubbarda a členskej dohody so Študijným centrom BASIC Slovensko, o.z. – riadiacou jednotkou udávajúcou podmienky, za ktorých môže byť Študijné centrum BASIC  prevádzkované v novej oblasti.

5. Vstupný príspevok

Obsahuje kompletný manuál pre vedenie Študijného centra BASIC, štartovací balíček BASIC zahrňujúci všetko potrebné pre úspešný chod centra – školenia, materiály, program doučovania, podklady pre administratívny systém (formuláre, propagačné materiály, PR program, organizačné spracovanie chodu centra), asistencia riadiacej jednotky a i.

6. Vykazovanie činnosti

Výsledky činnosti centier zaznamenávame do štatistík. Tie nám slúžia ako nástroj pre zlepšenie výkonnosti centier, včasné odhalenie zdroja ťažkostí a následnú okamžitú nápravu. Podávanie pravidelných štandardných štatistických hlásení o produkcii prebieha raz týždenne. Riadiaci pracovník je povinný zúčastniť sa strategických mítingov v rámci siete BASIC, počas ktorých tieto výsledky vyhodnocujeme (3x ročne –  jan, jún, okt).

Čo získate na rozbehnutie?

 1. školenie pre 1 súkromného učiteľa (doučovací program čítanie + administratíva)
 2. školenie pre riaditeľa centra (týka sa organizačných vecí, vedenia celého centra, štatistík, financií, propagácie, PR a pod.)
 3. program pre doučovanie čítania a písania (know-how vrátane testov a inštrukcií)
 4. program pre doučovanie matematiky od Christiana Aagaarda (vrátane testov a inštrukcií) + základný program pre gramatiku
 5. učebné materiály– knihy, zoznamy,rôzne hry, krabičky s príkladmi a pod.
 6. doplnkové materiály (rôzne pomôcky, slovníky atď.)
 7. všetky materiály pre štart prvých 5 študentov
 8. kniha „Učenie ako sa učiť” obsahujúca technológiu L. Rona Hubbarda
 9. počítačový program na finančné plánovanie (vrátane výplatného systému)
 10. všetky formuláre potrebné pre zabezpečenie chodu centra + online systém Workspace (od vedenia pohovoru, registrácie študentov, až po materiály pre nábor personálu- inzerát, dotazník, dohoda o spolupráci, dohoda o vykonaní práce, on-line servis na vyplnenie a vyhodnotenie testov uchádzačov)
 11. profesionálne spracované propagačné materiály vrátane úspešných propagačných akcií
 12. PR program vrátane príkladov novinových článkov, referencií a spracovaného sponzorského programu
 13. celkové organizačné spracovanie chodu centra, aby bol zabezpečený plynulý chod a jasný prehľad, či už centrum prevádzkuje 1 človek alebo niekoľko učiteľov a doučuje sa väčší počet študentov
 14. osobná asistencia riadiacej jednotky BASIC pri rozbehnutí a zavedení pobočky

Čo získate od vedenia = riadiacej jednotky BASIC?

1. Pomoc so smerovaním

Zaisťuje, aby boli vytýčené ciele na dané obdobie smerujúce k celkovému cieľu BASICu a spoločne sa dosahovali.

2. Koordináciu s pobočkami

Zabezpečenie, že všetky pobočky a celá sieť dobre fungujú, expandujú, sú solventné a cieľ BASICu sa napĺňa. Kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie kvality služieb na základe štandardu BASIC.

3. Podporu a marketing

Správa centrálneho webu, FB a zabezpečovanie spoločného marketingu a overených techník propagácie.

4. Prácu s riaditeľmi

Stará sa o zachovanie a presadzovanie pôvodnej myšlienky BASICu (aby činnosti neupadali do mechaník). Zabezpečuje, aby myšlienka BASICu a jeho technológie boli v nezmenenej podobe a zdroj bol vždy uvádzaný.

5. Iné činnosti

Zastupuje BASIC v médiach, organizuje mítingy, vzdelávanie, otvára pobočky, kontroluje financie, udržuje vzťahy.

Máte záujem?

Píšte alebo volajte na tieto kontakty:Počuli ste už naše podcasty?

Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0910 499 037

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa