Na tento systém učenia nabehneme aj doma

BLOG

Prednáška: 22.9.2016 v BASICu Piešťany

Bolo to veľmi pprednaska-pnoučné pre učenie detí , aby sa naučili nielen učiť, ale tým aj získali radosť nielen z učenia ale aj z celého fungovania v živote. To si dovoľujem povedať, je to pre mňa holý fakt – zabudlo sa, že “ škola – hrou “ Máme slávneho pedagóga a dnes to už neplatí ? Aká že chyba, nechcieť vidieť radosť v detských očiach.

L.H.

 

Vďaka prednáške, som pochopila prečo a kedy je dcérka nesústredená, nesamostatná.

Zle som chápala aj jej prejavy únavy- zívanie / nepochopenie / a že si niektoré veci nevie sama predstaviť a tým pádom im nerozumie. Ďakujem za návod, ako s ňou pracovať a pomôcť jej pri učení. /vizualizácia a overenie si, či chápe /.

S.S

Myslím si, že porozumenie je základ a ľuďom chýba trpezlivosť, podpora a chcenie. Málo ľudí má tieto schopnosti v dnešnej dobe popri živote, veľa vecí ľudí na Slovensku nerobí šťastných a naopak. Ľudia nechápu veciam, sú ovplyvnení, nerozmýšľajú za seba a  robia veci, ktoré sa im nechcú robiť a tie čo chcú robiť nerobia, lebo zase tomu nerozumejú a tak sa to v rodinách prenáša aj na deti a takto vznikajú problémy stále dookola.

Šimon , stredoškolák.

Seminár, bol veľmi užitočný a poučný. Poznatky využijem určite v praxi – vo vyučovaní v škole a pri učení svojho syna. Vďaka za zodpovedané otázky “ Prečo som tu “ . Určite fungujú bariéry v učení, ktoré som si potrebovala oprášiť. Základ, je POCHOPENIE.

M.G

Lepšie si zapamätám, ak si budem slová / veci, predmety vizualizovať. Dôležité, je názorne si všetko o čom sa učím názorne ukázať. Ak slovám v texte nerozumiem, vždy sa treba oboznámiť s neznámymi slovami, vyhľadať si ich v slovníku, alebo v dostupnej literatúre. Všetky informácie z prednášky sú pre mňa veľmi užitočné a veľmi ich chcem začať používať.

Ďakujem Kvetka 🙂

So susedou, sme sa zúčastnili aj prednášky, ktorá bola veľmi poučná. Poznatky a informácie, sa dajú reálne použiť v praxi a nabehneme na ten systém aj doma. Páčila sa nám aj otvorená diskusia medzi ostatnými zúčastnenými. Obe ďakujeme, že sme sa mohli prednášky zúčastniť.

F.G a Z.V.

Vyberte si najbližšiu pobočku a napíšte nám


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Žiar nad Hronom

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Bratislava

Evka Opatíková (lektorka)

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0911 199 433

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Žiar nad Hronom

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Žiar nad Hronom

Lenka Balážová (riaditeľka)

Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

0918 606 000

zh@centrumbasic.sk


mapa