Moje dieťa nepíše dĺžne a mäkčene

Poznáte to? Či už je to diktát, prepisovanie alebo vymýšľanie vlastných viet, chýbajú tam dĺžne a mäkčene. Čím to je a čo s tým?

Má v tom prsty dnešná doba ale aj …

Jednou z príčin je určite aj dnešná doba, presnejšie komunikácia prostredníctvom správ cez rôzne aplikácie. Máloktorý človek používa pri takomto písaní dĺžne a mäkčene. Ak sa aj objavia, často je to práca telefónu, ktorý automaticky opravuje napísané slová. Takto si človek veľmi ľahko odvykne od písania rozlišovacích znamienok.

To však nemusí byť prípad žiakov na prvom stupni. Druháčik pravdepodobne ešte nevisí celé dni na mobile a nepíše kamarátom, ktorých má vedľa seba.  Čo sa teda stalo v tomto prípade? Väčšinou je to kombinácia faktorov: nedokáže rozlišovať slabiky s dĺžňami, nerozumie, na čo dĺžne sú, často ich ani sám nevyslovuje a nečíta. Ako toto riešiť?

Objasnite si, čo dĺžne znamenajú a natrénujte si ich výslovnosť

Aký je rozdiel medzi e a é? Dlhú hlásku vyslovujeme raz tak dlho ako krátku hlásku. Pre slovenčinu sú dlhé hlásky prirodzené. V niektorých slovách dokonca môžu urobiť zmenu vo význame (sud, súd, zástavka, zastávka). Preto je dôležité vedieť ich počuť, napísať na správne miesto a aj správne vysloviť. Vytlačte si na papier samohlásky s dĺžňami a bez. Prečítajte ich najprv vy, potom nech ich prečíta aj dieťa. Dajte pozor na ich správnu výslovnosť (na začiatok môžete ich čítanie prehnať a namiesto á čítať ááááááá). Následne nechajte dieťa, aby ich prepísalo do zošita. Tento postup zopakujte aj s mäkčeňmi.

Postupujte od jednoduchšiemu k náročnejšiemu

Predchádzajúce cvičenie opakujte postupne so slabikami a neskôr slovami. Je však dôležité ísť postupne a podľa tempa dieťaťa. Prejdite na ďalšiu úroveň až vtedy, keď si budete istí, že predchádzajúcu náročnosť dieťa zvládlo. Cieľom týchto cvičení je naučiť dieťa vnímať dĺžne. Vedieť ich prečítať, počuť a napísať. Dávajte si krátke diktáty, v ktorých budete náhodne diktovať slabiky s dĺžňami a bez (ba, la, mú, do, bó, ví, … ) a slabiky s mäkčeňmi a bez (na, to, ťa, ňu – POZOR! Na začiatku sa vyhnite de/i, te/i, ne/i, le/i). 

Nájdite slová, v ktorých dĺžeň mení definíciu slova

Nájdite spoločne slová, v ktorých odobratie alebo pridanie dĺžňa mení celú definíciu. Tieto slová si objasnite, potom si ich význam môžete aj nakresliť. Dôležité je však napísať na ne vety. Tak si dieťa uvedomí rozdielne významy, ktoré sa za slovami skrývajú a natrénuje si písanie dĺžňov. Pomôcť si môžete aj týmto elektronickým slovníkom.

Naučte dieťa písať dĺžne hneď, ako dopíše písmeno

Niekedy sú deti vedené k tomu, aby dopísali najskôr slovo a až potom dopísali všetky znamienka, ktoré k nemu patria. Tento postup je veľmi praktický z dôvodu úhľadnosti písaného písma. Nie je však vôbec praktický pre písanie dĺžňov a mäkčeňov. Vyžaduje si to od dieťaťa veľa času a sústredenosti, aby dokázal rýchlo a presne spätne určiť, kde má umiestniť dĺžne a mäkčene. Pri takom diktáte takmer nemožné. Preto je dobré viesť dieťa k tomu, aby napísalo znamienko hneď po tom, ako dopíše písmenko.

Pomohol vám článok? Budeme radi za každé zdieľanie s vašimi priateľmi. Ak by ste ale mali pocit, že vám to doma stále nefungujte, neváhajte sa na nás obrátiť.

Ďalšie zaujímavé články nájdete v sekcii Rady a tipy.

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top