Moje dieťa nepíše dĺžne a mäkčene

BLOG dĺžne a mäkčenedoučovanie

Poznáte to? Či už je to diktát, prepisovanie alebo vymýšľanie vlastných viet, chýbajú tam dĺžne a mäkčene. Čím to je a čo s tým?

Má v tom prsty dnešná doba, ale aj …

Jednou z príčin je určite aj dnešná doba, presnejšie komunikácia prostredníctvom správ cez rôzne aplikácie. Máloktorý človek používa pri takomto písaní dĺžne a mäkčene. Ak sa aj objavia, často je to práca telefónu, ktorý automaticky opravuje napísané slová. Takto si človek veľmi ľahko odvykne od písania rozlišovacích znamienok.

To však nemusí byť prípad žiakov na prvom stupni. Druháčik pravdepodobne ešte nevisí celé dni na mobile a nepíše kamarátom, ktorých má vedľa seba.  Čo sa teda stalo v tomto prípade? Väčšinou je to kombinácia faktorov: nedokáže rozlišovať slabiky s dĺžňami, nerozumie, na čo dĺžne sú, často ich ani sám nevyslovuje a nečíta. Ako toto riešiť?

Objasnite si, čo dĺžne znamenajú a natrénujte si ich výslovnosť

Aký je rozdiel medzi e a é? Dlhú hlásku vyslovujeme raz tak dlho ako krátku hlásku. Pre slovenčinu sú dlhé hlásky prirodzené. V niektorých slovách dokonca môžu urobiť zmenu vo význame (sud, súd, zástavka, zastávka). Preto je dôležité vedieť ich počuť, napísať na správne miesto a aj správne vysloviť. Vytlačte si na papier samohlásky s dĺžňami a bez. Prečítajte ich najprv vy, potom nech ich prečíta aj dieťa. Dajte pozor na ich správnu výslovnosť (na začiatok môžete ich čítanie prehnať a namiesto á čítať ááááááá). Následne nechajte dieťa, aby ich prepísalo do zošita. Tento postup zopakujte aj s mäkčeňmi.

Postupujte od jednoduchšiemu k náročnejšiemu

Predchádzajúce cvičenie opakujte postupne so slabikami a neskôr slovami. Je však dôležité ísť postupne a podľa tempa dieťaťa. Prejdite na ďalšiu úroveň až vtedy, keď si budete istí, že predchádzajúcu náročnosť dieťa zvládlo. Cieľom týchto cvičení je naučiť dieťa vnímať dĺžne. Vedieť ich prečítať, počuť a napísať. Dávajte si krátke diktáty, v ktorých budete náhodne diktovať slabiky s dĺžňami a bez (ba, la, mú, do, bó, ví, … ) a slabiky s mäkčeňmi a bez (na, to, ťa, ňu – POZOR! Na začiatku sa vyhnite de/i, te/i, ne/i, le/i). 

Nájdite slová, v ktorých dĺžeň mení definíciu slova

Nájdite spoločne slová, v ktorých odobratie alebo pridanie dĺžňa mení celú definíciu. Tieto slová si objasnite, potom si ich význam môžete aj nakresliť. Dôležité je však napísať na ne vety. Tak si dieťa uvedomí rozdielne významy, ktoré sa za slovami skrývajú a natrénuje si písanie dĺžňov. Pomôcť si môžete aj týmto elektronickým slovníkom.

Naučte dieťa písať dĺžne hneď, ako dopíše písmeno

Niekedy sú deti vedené k tomu, aby dopísali najskôr slovo a až potom dopísali všetky znamienka, ktoré k nemu patria. Tento postup je veľmi praktický z dôvodu úhľadnosti písaného písma. Nie je však vôbec praktický pre písanie dĺžňov a mäkčeňov. Vyžaduje si to od dieťaťa veľa času a sústredenosti, aby dokázal rýchlo a presne spätne určiť, kde má umiestniť dĺžne a mäkčene. Pri takom diktáte takmer nemožné. Preto je dobré viesť dieťa k tomu, aby napísalo znamienko hneď po tom, ako dopíše písmenko.

Pomohol vám článok? Budeme radi za každé zdieľanie s vašimi priateľmi. Ak by ste ale mali pocit, že vám to doma stále nefungujte, neváhajte sa na nás obrátiť.

Ďalšie zaujímavé články nájdete v sekcii Rady a tipy.

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Matematika
Žiak 7. ročníka

Matematika v škole bola hrozná, známky neskutočné. Ale keď začal chodiť môj syn k vám do BASICu na doučovanie, tak to bola obrovská premena. Zlepšil sa na 1 a 2, to som nechápala. Som veľmi šťastná, že som vás vtedy našla a obrovské ĎAKUJEM. Ste veľmi zlatí, a tak viete pomôcť tým deťom. Ďakujem ešte raz.

A.C.

Alex

Alex sa zlepšil v učení a vie sa lepšie sústrediť. Čo sme si všimli na Alexovi, je pre nás pozitívne, nakoľko sa zlepšil v učení a viac sa vie sústrediť na danú látku, ktorú preberajú. Do BASICu sa veľmi tešil s úsmevom. Spokojný odchádzal. Doma chválil Veroniku, aká je super. Sme vďační za jej prístup a trpezlivosť. Sme veľmi radi, že sme sa rozhodli pre doučovanie v BASICu.

Alexova mama

Pochopila som, aké dôležité sú základy

Vysvetliť učivo, látku, predmet hneď na začiatku. Veľmi oceňujem praktické znázornenie – demonštráciu prednášaných vecí. Kladne hodnotím uvoľnenú atmosféru, možnosť kladenia otázok, možnosť vyjadriť svoj postreh, názor. Ďakujem za mnohé impulzy, motiváciu, inšpiráciu. Ďakujem.

Petra Mókošová

Jakub po doučovaní slovenského jazyka v centre Basic
Jakubko, 13 rokov

Učenie v BASICu bolo pre syna veľmi podporné. Pomohlo mu ako v učení, tak aj v písaní. Naučil sa používať demo, ktoré využíva pri učení. Netrápi sa pri úlohách, nie je nervózny, pretože zistil, ako ľahko si môže pomôcť. Zo školy chodí spokojnejší. Zistil, že slovenský jazyk a matematika už nie sú tak nepochopiteľné. Výsledky v škole sa zlepšujú. Za všetko ďakujeme p. Monike, ktorá nám veľmi pomohla.

mama Jana Budaiová

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Žiar nad Hronom

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Evka Opatíková (lektorka)

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0911 199 433

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Žiar nad Hronom

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Žiar nad Hronom

MOMENTÁLNE IBA ONLINE DOUČOVANIE

Lenka Balážová (riaditeľka)

Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

0918 606 000

zh@centrumbasic.sk


mapa