K učeniu pristupuje zodpovednejšie

učenie a zodpovednosťS výučbou dcéry Klaudie som spokojný.

Hlavne ako sa zapája do zadaných úkonov, ktoré sú po nej požadované.

Som rád, že aj ona sama k tomu pristúpila s istou zodpovednosťou a pevne verím, že si to aj odnesie a využije to v škole.

Chcem sa zároveň poďakovať kolektívu BASIC za ochotu a trpezlivosť pri výučbe, ešte raz ďakujem. ”

Ján Z.,otec Klaudie,  lektor: Maťa

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top