fbpx

Hurá, hurá, škola volá!

Päť jednoduchých rád, ako vykročiť do nového školského roka tou správnou nohou.

Ak poviete svojim deťom, že už sa iba párkrát vyspia, čo bude ich prvá myšlienka? Bude to „hurá“? Alebo „Čože? Ja nechcem ísť do školy!“

V tomto článku Vám prinášame 5 jednoduchých rád, ako vykročiť do nového školského roka tou správnou nohou.

   1.Stanovte si jasné pravidlá učenia sa a dbajte na ich dodržiavanie. 

Medzi takéto pravidlá môže patriť: Počas učenia sa odložíme mobil v kuchyni. Najprv sa pripravíme na druhý deň do školy, až potom môžeme ísť von. Televízor bude počas učenia sa vypnutý. Pravidlá by mali odrážať situácie, s ktorými sa bežne počas školského roka doma stretávate. Nezabudnite však, že je dôležité, aby s pravidlami súhlasili všetky strany.

   2.  Nerobme domáce úlohy ZA deti, robme ich S nimi.

Je skvelé, že Vaše dieťa má najkrajší projekt z triedy, pretože ste ho v podstate urobili Vy. Otázka ale znie, čo sa tým dieťa naučilo. Naučilo sa nespoliehať sa na svoje schopnosti, naučilo sa, že podvádzanie môže byť užitočné, naučilo sa spoliehať sa na rodičov. Preto nerobme domáce úlohy ZA deti, robme ich S nimi. Je prirodzené, že dieťa bude potrebovať Vašu pomoc. Naučme sa však nezasahovať príliš do ich domácich úloh, buďme skôr pri nich ako sprievodcovia. 

   3. Nevysvetľujte učivo, vysvetľujte slová.

Čo urobíte, ak za Vami príde dieťa s tým, že nerozumie preberanému učivu? Veľa rodičov v tieto situácie rieši tak, že si prečíta danú látku a potom ju prerozpráva deťom ich zrozumiteľným jazykom. Je to určite veľká pomoc. Pokiaľ ale nechcete deťom pomôcť len v danej chvíli, ale naučiť ich niečo, čo im pomôže v živote, nevysvetľujte učivo, vysvetľujte slová. Pýtajte sa detí, ako rozumejú konkrétnym slovám v texte, aký zmysel im dávajú konkrétne vety. Tak ich naučíte rozmýšľať nad tým, čo čítajú, rozšírite ich slovnú zásobu a v konečnom dôsledku sa to sami naučia. 

   4. Ukazujte si obrázky alebo videá toho, o čom sa učíte.

Hovorí sa: „Radšej raz vidieť ako stokrát počuť.“ A platí to aj pri učení. Učíte sa o zvieratách v prírode? Nájdite ich obrázky na internete. Učí sa Vaše dieťa chemické reakcie? Pokiaľ nie je možné urobiť ich doma, nájdite na internete video. 

   5. Dbajte na to, aby dieťa rozumelo jednoduchšiemu učivu pred tým, ako prejdete na to zložitejšie.

Učíte sa násobilku? A vie Vaše dieťa rýchlo a bezchybne sčítavať cez desiatky? Učíte sa delenie? A ako ide Vášmu dieťaťu odčítavanie? Je veľmi dôležité, aby dieťa vedelo bezchybne to jednoduchšie učivo skôr ako prejde na vyšší level. Iba vtedy mu dokáže naozaj porozumieť.

Pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť aj ďalšie užitočné informácie o tom, ako sa učiť s deťmi, prihláste sa na našu bezplatnú prednášku. Ich zoznam nájdete tu: https://www.centrumbasic.sk/kurzy-prednasky/prednaska-zdarma/

Alebo sa môžete prihlásiť na bezplatnú konzultáciu prostredníctvom formulára uvedeného nižšie.

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top