Hurá, hurá, škola volá!

Hurá, hurá, škola volá!

BLOG radyškolský rok

Päť jednoduchých rád, ako vykročiť do nového školského roka tou správnou nohou.

Ak poviete svojim deťom, že už sa iba párkrát vyspia, čo bude ich prvá myšlienka? Bude to „hurá“? Alebo „Čože? Ja nechcem ísť do školy!“

V tomto článku Vám prinášame 5 jednoduchých rád, ako vykročiť do nového školského roka tou správnou nohou.

   1.Stanovte si jasné pravidlá učenia sa a dbajte na ich dodržiavanie. 

Medzi takéto pravidlá môže patriť: Počas učenia sa odložíme mobil v kuchyni. Najprv sa pripravíme na druhý deň do školy, až potom môžeme ísť von. Televízor bude počas učenia sa vypnutý. Pravidlá by mali odrážať situácie, s ktorými sa bežne počas školského roka doma stretávate. Nezabudnite však, že je dôležité, aby s pravidlami súhlasili všetky strany.

   2.  Nerobme domáce úlohy ZA deti, robme ich S nimi.

Je skvelé, že Vaše dieťa má najkrajší projekt z triedy, pretože ste ho v podstate urobili Vy. Otázka ale znie, čo sa tým dieťa naučilo. Naučilo sa nespoliehať sa na svoje schopnosti, naučilo sa, že podvádzanie môže byť užitočné, naučilo sa spoliehať sa na rodičov. Preto nerobme domáce úlohy ZA deti, robme ich S nimi. Je prirodzené, že dieťa bude potrebovať Vašu pomoc. Naučme sa však nezasahovať príliš do ich domácich úloh, buďme skôr pri nich ako sprievodcovia. 

   3. Nevysvetľujte učivo, vysvetľujte slová.

Čo urobíte, ak za Vami príde dieťa s tým, že nerozumie preberanému učivu? Veľa rodičov v tieto situácie rieši tak, že si prečíta danú látku a potom ju prerozpráva deťom ich zrozumiteľným jazykom. Je to určite veľká pomoc. Pokiaľ ale nechcete deťom pomôcť len v danej chvíli, ale naučiť ich niečo, čo im pomôže v živote, nevysvetľujte učivo, vysvetľujte slová. Pýtajte sa detí, ako rozumejú konkrétnym slovám v texte, aký zmysel im dávajú konkrétne vety. Tak ich naučíte rozmýšľať nad tým, čo čítajú, rozšírite ich slovnú zásobu a v konečnom dôsledku sa to sami naučia. 

   4. Ukazujte si obrázky alebo videá toho, o čom sa učíte.

Hovorí sa: „Radšej raz vidieť ako stokrát počuť.“ A platí to aj pri učení. Učíte sa o zvieratách v prírode? Nájdite ich obrázky na internete. Učí sa Vaše dieťa chemické reakcie? Pokiaľ nie je možné urobiť ich doma, nájdite na internete video. 

   5. Dbajte na to, aby dieťa rozumelo jednoduchšiemu učivu pred tým, ako prejdete na to zložitejšie.

Učíte sa násobilku? A vie Vaše dieťa rýchlo a bezchybne sčítavať cez desiatky? Učíte sa delenie? A ako ide Vášmu dieťaťu odčítavanie? Je veľmi dôležité, aby dieťa vedelo bezchybne to jednoduchšie učivo skôr ako prejde na vyšší level. Iba vtedy mu dokáže naozaj porozumieť.

Pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť aj ďalšie užitočné informácie o tom, ako sa učiť s deťmi, prihláste sa na našu bezplatnú prednášku. Ich zoznam nájdete tu: https://www.centrumbasic.sk/kurzy-prednasky/prednaska-zdarma/

Alebo sa môžete prihlásiť na bezplatnú konzultáciu prostredníctvom formulára uvedeného nižšie.

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Doučovanie Mateja
Matej, 12 rokov

Gramatika a štýl učenia nám robili problém. Dlho sme sa učievali a vždy začínali od začiatku. V slovenčine nám BASIC ukázal cestu, ako objasňovať pojmy, v ostatných predmetoch vidím tiež zlepšenie. Matej si dobre pamätá dejepis, geografiu či fyziku. Naučil sa, že len pochopené je možno si dlhodobo zapamätať a vedieť. BASIC môžem len odporúčať.

Matejova mama

Prínos v mojej pedagogickej praxi

Prednáška bola pre mňa zaujímavá v pozícií učiteľa či poslucháča. Veľa informácií bude prínosom v mojej pedagogickej praxi i v jednaní s deťmi.

P. Anka

Damian, 7 rokov

Dalo mu to veľa do života, ale aj do školy. S výučbou Damianka som veľmi spokojná, dalo mu to veľmi veľa do života, ale aj do školy. Pani učiteľka je veľmi milá, pozorná, kľudná a s Damiankom si veľmi dobre rozumie. Damian k nej veľmi rád chodí, vždy sa teší, čo nové sa naučí a čo mu prinesie nové a nové skúsenosti. Je naozaj obdivuhodné, s akou trpezlivosťou a vášňou ho p. učiteľka učí, radosť sa na to pozerať. Som veľmi spokojná.

Monika Nováková

Alex

Alex sa zlepšil v učení a vie sa lepšie sústrediť. Čo sme si všimli na Alexovi, je pre nás pozitívne, nakoľko sa zlepšil v učení a viac sa vie sústrediť na danú látku, ktorú preberajú. Do BASICu sa veľmi tešil s úsmevom. Spokojný odchádzal. Doma chválil Veroniku, aká je super. Sme vďační za jej prístup a trpezlivosť. Sme veľmi radi, že sme sa rozhodli pre doučovanie v BASICu.

Alexova mama

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Evka Opatíková (lektorka)

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0911 199 433

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa