Hrozí našim deťom negramotnosť?

BLOG

PISMENAV slovníku pod slovom negramotnosť nájdete, že je to neschopnosť čítať a písať.

Príklad:

Rodičia sa na mňa obrátili s problémom, že ich dieťa v prvej triede výborne čítalo a o rok neskôr nie je schopné prečítať ani jednoduchú rozprávku. Čo to stalo?

Bolo to veľmi inteligentné dieťa, ktoré sa rýchlo učilo naspamäť. Keďže čítalo skoro najlepšie v triede, nikto počas celého prvého ročníka nezisťoval, či tomu rozumie.

Čo si myslíte –vedelo to dieťa naozaj čítať alebo nie?

Čo si myslíte – ak dospelý niečo prečíta a nevie o čom to bolo- vie čítať alebo nie?

O čítaní, v plnom zmysle slova, môžeme hovoriť LEN vtedy ak rozumieme tomu čo čítame. Inak je to len vydávanie zvukov a v podstate by mohlo byť jedno či čítame v neznámom alebo rodnom jazyku.

K tomu, aby človek v dospelosti vedel o čom číta, musí byť k porozumeniu vedený od najútlejšieho veku. V detstve mu musí byť umožnené, aby dostal odpovede na všetky svoje otázky. Odpoveďami mu nielen vyplníme vákuum ktoré má , ale ho aj podnietime k tomu, aby sa pýtal, keď nevie. Ak sa potom v škole stretne s učiteľmi, ktorí jeho záujem o informácie podporia, vychováme človeka, pre ktorého čítanie bude vzdelávaním aj zábavou.

Bohužiaľ, sme vedení k predstave, že deti je ťažké naučiť čítať alebo, že ak sa im v čítaní nedarí, tak majú nejakú poruchu.

To jednoducho nie je pravda.

Dosvedčuje to veľa malých detí, ktoré vedia čítať, pretože napríklad ich sedemročný súrodenec si našiel čas, sadol si s nimi a čítal im nahlas. Prípadne sa naučili čítať tým, že im kamarát objasňoval v knižke slová. A existuje veľa detí, ktoré sa naučili čítať, pretože doma mali veľa kníh a videli rodičov čítať.

Slovenský jazyk sa niekedy môže zdať zložitý, ale nezabudnite, že každé 5 ročné dieťa rozpráva týmto jazykom na 95% a možno viac. Za takýto výsledok by v škole dostalo 1.

Je to na nás dospelých či sa u nás rozrastie negramotnosť alebo nie.
Úloha pre nás dospelých:

Zobrať všetkých jednotkárov v hovorení a naučiť ich správne čítať – ČÍTAŤ S POROZUMENÍM.

Vyberte si najbližšiu pobočku a napíšte nám


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Žiar nad Hronom

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Bratislava

Evka Opatíková (lektorka)

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0911 199 433

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Žiar nad Hronom

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Žiar nad Hronom

MOMENTÁLNE IBA ONLINE DOUČOVANIE

Lenka Balážová (riaditeľka)

Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

0918 606 000

zh@centrumbasic.sk


mapa