Čo znamená VEDIEŤ?

Čo znamená skutočne VEDIEŤ? Podľa čoho môžem posúdiť, či ten-ktorý človek VIE?

Sú to známky v žiackej knižke, na vysvedčení? Červený diplom z vysokej školy? Cena rektora?

KTO SKUTOČNE V NEJAKEJ OBLASTI VIE, SVOJE VEDOMSTI TIEŽ DOKÁŽE AJ POUŽÍVAŤ.

„BOLO TO SUPER! Počas tohto kurzu som si lepšie uvedomil, čo robím zle keď sa učím. Zároveň som si zopakoval všetky bariéry v štúdiu a zistil som, prečo mám pátrať po základných informáciách.  Aj keď niekedy sa mi veľmi nechcelo objasňovať slová. Došiel som k záveru, že táto študijná metóda sa dá naozaj prakticky použiť. Konečne som si kúpil slovníky!“

D.M.

Výsledkom vzdelávania nie je človek, ktorý vie spamäti odrapkať dlhé pasáže textov a citovať každého klasika, ale človek, ktorý študovaný predmet vie skutočne použiť v praxi. Pretože je za nami doba, keď sme boli platení podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, a často sme platení za to, ako dobrí sme v tom, čo robíme.

TIPY a TRIKY, ako sa UČIŤ

Nie je mi známa žiadna mágia, ako bez práce zvládnuť rôzne skúšky, predmety…. Ale existujú tipy a triky, ktoré môžete použiť na to, aby ste to, čo študujete, skutočne vedeli a boli schopní to v živote použiť bez toho, aby ste sa museli ku študovanej látke vracať.

  • Ujasniť si, PREČO daný predmet študovať a ako ho chcete v živote využiť.
  • Pri malých deťoch je potrebné pomôcť pochopiť, čo ktorý predmet v jeho školskom rozvrhu znamená.
  • A hneď za tým nasleduje vysvetlenie jeho ÚČELU = PREČO, tak, aby dieťa pochopilo jeho význam pre svoj život. Môže si to vyžadovať nejaký čas, ale v každom prípade to za to stojí.

Viac o tom, ako sa učiť a pomoc s učením nájdete u nás v BASICu.

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top