Čo by ste poradili rodičom budúcich školákov?

BLOG

Rozhovor s riaditeľkou Základnej a materskej školy BASIC v Brne a Prahe, Mgr. Svatavou Kovářovou.

Čomu by mali rodičia venovať pozornosť ešte pred nástupom do školy? Ako pracovať s deťmi, aby si zo školského vzdelávania odniesli čo najviac?

Rodičom by som predovšetkým odporučila, aby dobre spoznali školu, do ktorej chcú svoje dieťa dať. Najmä nech si zistia, akí ľudia budú na ich dieťa pôsobiť a v akých podmienkach sa bude dieťa vzdelávať. Čiže nemyslím iba pani učiteľky a vychovávateľky , ale aj rôzne okolnosti, s ktorými sa dieťa stretne.

Veľmi dôležité je aj predškolské vzdelávanie.

Už v škôlke sa utvára osobnosť dieťaťa. Preto potrebuje dostatok podnetov, príkladov, musí sa naučiť samostatnosti, poriadku, pravidlám a samozrejme aj žiť, a pracovať v kolektíve. Rodič by mal byť oboznámený s tým, ako sa tento výchovno-vzdelávací cieľ v škôlke napĺňa a v tom duchu aj dieťa viesť, vychovávať. Ak rodič nerozumie niektorým aktivitám a účelu činností, je určite dobré, aby sa pýtal kompetentných osôb, v tomto prípade učiteliek. Je to lepšie, ako zbytočne si niečo domýšľať a následne si to nesprávne vysvetliť.

Svatava KovárováNástupom dieťaťa do školy nastáva nová situácia tak pre dieťa samotné, ako aj pre rodičov.

Niektorí rodičia bývajú práve vtedy veľmi úzkostliví. Chcú aby ich potomok zažíval iba úspechy, aby všetko vedel a veľa vecí robia zaňho. V inom prípade zasa preťažujú dieťa nadmerným a veľakrát nesprávnym precvičovaním napr. čítania, písania,…        V oboch prípadoch je to zlá cesta pre dieťa a najlepšia cesta, ako našim malým znechutiť ďalšie vzdelávanie.

V čase nástupu do školy je potrebné pomáhať deťom s objasňovaním nepochopeného učiva. Začína to už vysvetľovaním slov napr. zo Šlabikára. Často sa stretávame s tým, že deti nerozumejú aj (podľa nás dospelých) jednoduchým slovám. Tento fakt netreba podceňovať. Prečo? Odpovede sa môžete dozvedieť na pravidelných prednáškach v našich pobočkách Študijných centier BASIC (viac na www.centrumbasic.sk).

Je potrebné, aby sa nevytrácal z učenia zdravý „sedliacky“ rozum.

Platí tu potreba dodržiavania zásady primeranosti, postupnosti  Chváľte deti aj za malé úspechy, dostatočne s nimi komunikujte, počúvajte ich a dovoľte im prispievať do rodiny svojou prácou.  Však je súčasťou rodiny, v ktorej má každý člen svoje miesto, a teda aj povinnosti.

Pokojný a trpezlivý prístup rodičov k malému školákovi je to najlepšie, čo si môžeme predstaviť a želať.


Máte záujem dostávať podobné články o vzdelávaní? Napíšte nám.

 

 

Vyberte si najbližšiu pobočku a napíšte nám


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Žiar nad Hronom

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Bratislava

Evka Opatíková (lektorka)

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0911 199 433

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Žiar nad Hronom

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Žiar nad Hronom

MOMENTÁLNE IBA ONLINE DOUČOVANIE

Lenka Balážová (riaditeľka)

Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

0918 606 000

zh@centrumbasic.sk


mapa