Cítim sa múdrejšie a o krok VPRED k svojmu cieľu

Na kurze  „Učenie ako sa učiť“ som sa naučila, že učenie môže byť pre mňa ľahšie. ako sa učiťDozvedela som sa, že existujú bariéry v učení, o ktorých som predtým ani nevedela, že existujú.

Vďaka tomuto kurzu viem, aké sú prejavy týchto bariér a viem ich už prekonať. Veľmi ma prekvapilo, že slová o ktorých som si myslela že viem a rozumiem ich významom, ma nakoniec pri učení tiež brzdili, lebo som nepoznala ich úplný význam.

Naučila som sa teda rozvíjať a obohacovať slovnú zásobu.

Som rada, že som sa naučila používať pri učení “ demo “ veľmi mi uľahčuje moje učenie a rýchlejšie si to všetko zapamätám. Nebudem od učenia už „utekať „, lebo vždy prídem na prekážku, ktorá mi v učení bráni a už ju budem vedieť s ľahkosťou odstrániť.

Ďakujem Andrejke, že mi vždy spríjemňovala doobedie a po odchode som vždy odchádzala pozitívne naladená.

Vďaka tebe, som sa vždy cítila múdrejšie a o krok VPRED k svojmu cieľu. Petra H. 20 r.


Hľadáte spôsob ako sa efektívne učiť? Napíšte nám.

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top