AAAch, aj cez prázdniny sa musím učiť?

AAAch, aj cez prázdniny sa musím učiť?

BLOG

Pár slov o dennom tábore v BASICu. 

„Mami, mami, dnes bolo super, celý deň sme sa hrali!“ kričal Riško na svoju maminu, keď prišla po neho domov.

Riškova mamina sa jedným okom na nás pozrela so slovami: „Takže dnes nebolo žiadne učenie?“

Je príjemné sledovať detičky, ktoré majú dobrý pocit keď odchádzajú z BASIC-u. Učenie, ktoré sme v tento deň deťom pripravili bolo hravou formou a zostavené tak, že ani nepostrehli, že sa učili.

Jednou z aktivít boli dve príslovia: „Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche“ a „Bez práce nie sú koláče“. Tieto príslovia, sme po slovách porozdeľovali a rôzne poukladali na stromy. Ich úlohou bolo jednotlivé slová po poradí zapísať a utvoriť zo slov vety. Behali, zbierali slová a zároveň si precvičovali písmenka a ich písanie. Bolo to v prvom rade na presnosť, nie na rýchlosť.

Každé dieťa má svoje tempo a to sa veľakrát  v škole prehliada.

Dieťa sa porovnáva s lepšími, rýchlejšími a potom je frustrované, že jemu to nejde. My (rodičia) strácame trpezlivosť,  veľmi by sme chceli pomôcť, ale niečo niekde nefunguje tak, ako by sme si to predstavovali.

Dôležité bolo, aby všetky slová boli zapísané po poradí a správne. Takže sa stalo, že poniektorí sa po niektoré slovíčka museli opakovane vrátiť. Po skončení mal každý dobrý pocit, že to, čo vytvoril, mu dávalo zmysel.

V Basic-u sa snažíme, aby každý študent, ktorý u nás je, mal dobrý pocit zo seba, zo svojej prácevidel výsledky.  Ak študent má motiváciu a vie prečo to robí, potom každá snaha, ktorú do niečoho vloží, stojí za to.

Tešíme sa, keď sa s vami opäť stretneme v našom Študijnom centre BASIC, kde sa učíme hrou a s radosťou.


Chcete, aby aj vaše deti svoj voľný čas využili zmysluplne? Napíšte nám.  

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Učiteľka BB

Prednáška bola poučná, súhlasím s metódami. Bolo by vhodné povedať o BASICU na školách, rodičom. Odporúčala by som to mnohým rodičom, pretože ako učiteľka vidím veľké nedostatky u detí. Myslím, že by ocenili tento program.

učiteľka BB

Pochopila som, aké dôležité sú základy

Vysvetliť učivo, látku, predmet hneď na začiatku. Veľmi oceňujem praktické znázornenie – demonštráciu prednášaných vecí. Kladne hodnotím uvoľnenú atmosféru, možnosť kladenia otázok, možnosť vyjadriť svoj postreh, názor. Ďakujem za mnohé impulzy, motiváciu, inšpiráciu. Ďakujem.

Petra Mókošová

Doučovanie Mateja
Matej, 12 rokov

Spoznal som tu kamaráta Martina. Rád som robil s demom a s plastelínou. Veľmi mi pomohlo, keď som si začal vyhľadávať slová v slovníku a objasňovať ich. Chodil som tu rád, lebo som sa chcel zlepšiť.

Matej

Doučovanie Mateja
Matej, 12 rokov

Gramatika a štýl učenia nám robili problém. Dlho sme sa učievali a vždy začínali od začiatku. V slovenčine nám BASIC ukázal cestu, ako objasňovať pojmy, v ostatných predmetoch vidím tiež zlepšenie. Matej si dobre pamätá dejepis, geografiu či fyziku. Naučil sa, že len pochopené je možno si dlhodobo zapamätať a vedieť. BASIC môžem len odporúčať.

Matejova mamaPočuli ste už naše podcasty?

Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0910 499 037

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa