BASIC odporúčam, aby deti nestratili záujem učiť sa

BASIC odporúčam, aby deti nestratili záujem učiť sa

BLOG doučovaniezáujem učiť sa

Prečo deti strácajú záujem učiť sa?

Keď sú deti úplne malé, prejavujú veľký záujem učiť sa. Stále všetko skúmajú, veľa sa pýtajú, nič neunikne ich pozornému oku. No potom sa niečo stane a deti sa pýtať prestanú. Stratia záujem učiť sa. Pýtate sa prečo?

Kým deti nechodia do školy, učenie si riadia sami. Učia sa čo chcú, kedy chcú a ako dlho chcú. Po nástupe do školy sa učia to, čo majú predpísané a venujú tomu toľko času, koľko je predpísané. Vtedy sa niektorým deťom môže stať, že niečo v učive nepochopia, no času na plné uchopenie nie je nazvyš. Musí sa ísť ďalej. A dieťa tak stráca záujem učiť sa. Čo s tým?

Príďte k nám do BASICu. U nás je doučovanie individuálne, ide sa tempom dieťaťa a jednotlivým krokom v učení sa venuje toľko času, koľko je potrebné na úplné pochopenie. Takto sa deťom vráti prirodzená zvedavosť a radosť z učenia. Prišli k nám aj rodičia Sašky (9). A toto nám napísal jej otecko Miloš:

„Sašku (9) sme prihlásili do BASICu, pretože sme mali problémy s čítaním. S čítaním sme doma doslova bojovali, z čoho vyplynuli obavy, aby nemala v budúcnosti silný odpor k čítaniu. S tým súviseli aj časté chyby v diktátoch a podobne. V BASICu sa Saška naučila chápať skladby slov, význam samohlások, spoluhlások, dvojhlások a samozrejme, vybrané slová.  Neskôr sa  spolu s Jarkou venovali metodike „Ako sa učiť“.

Vnímam to, ako veľmi dobrú investíciu, nakoľko sa Saška zlepšila v čítaní, dokonca už sama so záujmom prečítala prvé knihy. Viditeľne sa Saške otvorilo vnímanie vecí okolo seba a prirodzená zvedavosť. Veľmi sa mi páči, že sa bez obáv pýta na veci a slová, ktorým, napr. v čítanom texte, nerozumie. Vzhľadom na súčasný stav procesu vzdelávania detí, odporúčam BASIC aj pre ostatné deti, aby nestratili záujem učiť sa a rozvíjali prirodzenú zvedavosť, a záujem sa zlepšovať.“

Otec Miloš

A toto nám napísala Saška:

„Mne sa v BASICu darilo a páčilo sa mi, keď ma tu naučili lepšie čítať a počítať. A rada používam to, čo som sa tu naučila. Pomohlo mi modelovanie aj demo. A naučila som sa ako sa mám učiť. Bolo to tu super!“

Alexandra (9)

Aj vaše dieťa môže mať znova záujem učiť sa a prežívať radosť z objavovania! Neváhajte a prihláste sa na bezplatnú nezáväznú konzultáciu ešte teraz!

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.


Počuli ste už naše podcasty?

Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0910 499 037

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa