fbpx

BASIC odporúčam, aby deti nestratili záujem učiť sa

Prečo deti strácajú záujem učiť sa?

Keď sú deti úplne malé, prejavujú veľký záujem učiť sa. Stále všetko skúmajú, veľa sa pýtajú, nič neunikne ich pozornému oku. No potom sa niečo stane a deti sa pýtať prestanú. Stratia záujem učiť sa. Pýtate sa prečo?

Kým deti nechodia do školy, učenie si riadia sami. Učia sa čo chcú, kedy chcú a ako dlho chcú. Po nástupe do školy sa učia to, čo majú predpísané a venujú tomu toľko času, koľko je predpísané. Vtedy sa niektorým deťom môže stať, že niečo v učive nepochopia, no času na plné uchopenie nie je nazvyš. Musí sa ísť ďalej. A dieťa tak stráca záujem učiť sa. Čo s tým?

Príďte k nám do BASICu. U nás je doučovanie individuálne, ide sa tempom dieťaťa a jednotlivým krokom v učení sa venuje toľko času, koľko je potrebné na úplné pochopenie. Takto sa deťom vráti prirodzená zvedavosť a radosť z učenia. Prišli k nám aj rodičia Sašky (9). A toto nám napísal jej otecko Miloš:

„Sašku (9) sme prihlásili do BASICu, pretože sme mali problémy s čítaním. S čítaním sme doma doslova bojovali, z čoho vyplynuli obavy, aby nemala v budúcnosti silný odpor k čítaniu. S tým súviseli aj časté chyby v diktátoch a podobne. V BASICu sa Saška naučila chápať skladby slov, význam samohlások, spoluhlások, dvojhlások a samozrejme, vybrané slová.  Neskôr sa  spolu s Jarkou venovali metodike „Ako sa učiť“.

Vnímam to, ako veľmi dobrú investíciu, nakoľko sa Saška zlepšila v čítaní, dokonca už sama so záujmom prečítala prvé knihy. Viditeľne sa Saške otvorilo vnímanie vecí okolo seba a prirodzená zvedavosť. Veľmi sa mi páči, že sa bez obáv pýta na veci a slová, ktorým, napr. v čítanom texte, nerozumie. Vzhľadom na súčasný stav procesu vzdelávania detí, odporúčam BASIC aj pre ostatné deti, aby nestratili záujem učiť sa a rozvíjali prirodzenú zvedavosť, a záujem sa zlepšovať.“

Otec Miloš

A toto nám napísala Saška:

„Mne sa v BASICu darilo a páčilo sa mi, keď ma tu naučili lepšie čítať a počítať. A rada používam to, čo som sa tu naučila. Pomohlo mi modelovanie aj demo. A naučila som sa ako sa mám učiť. Bolo to tu super!“

Alexandra (9)

Aj vaše dieťa môže mať znova záujem učiť sa a prežívať radosť z objavovania! Neváhajte a prihláste sa na bezplatnú nezáväznú konzultáciu ešte teraz!

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top