AKO ZACHRÁNIŤ ZNÁMKY NA POSLEDNÚ CHVÍĽU?

AKO ZACHRÁNIŤ ZNÁMKY NA POSLEDNÚ CHVÍĽU?

BLOG

mama pomaha s učením

učenie

Možno práve v tomto období uvítate niekoľko rád, ako zlepšiť prospech a výsledky v učení.

Hoci si nimi nenahradíte celú znalosť spôsobu učenia sa, môžete si v krátkom čase pomôcť a dosiahnuť aspoň čiastočné zlepšenie.

Rada prvá: V predmete, v ktorom študent dosahuje horšie výsledky zaručene existujú slová a symboly, ktoré nepochopil. Hoci to znie jednoducho ba až banálne, tento fakt, že študent nechápe význam niektorých  slov alebo symbolov, mu nedovoľuje pokračovať, a  potom ďalšie a ďalšie učivo sa stáva pre neho nezrozumiteľné.

Uvediem príklad:

Predstavte si, že vaše dieťa nedokáže počítať rovnice. Myslíte si, že nedávalo v škole pozor alebo že je lenivé, ale ak preskúmate čomu nerozumie, akému symbolu, akému slovu, nakoniec vám napríklad ukáže prstom, že nechápe čo je to 5y. Nepostrehlo totiž v škole, že medzi symbolom „y“ a číslom „5“  sa neumiestňuje v zápise výpočtu bodka- symbol násobenia. Teda bodka sa tam nepíše a jemu to celé nedáva zmysel.

My dospelí totiž niekedy prehliadneme, že aj tá najjednoduchšia vec je pri učení  školákana začiatku NOVÁ, on sa ju ešte len učí.

Rada druhá: Vytvorte zoznam kľúčových slov daného predmetu a podľa Slovníka slovenského jazyka ich so študentom objasnite, vysvetlite. Mám na mysli zoznam takých slov, ktoré v danom predmete musí študent ovládať, lebo bez nich ťažko môže chápať predmet samotný.

Ako príklad uvediem matematiku. 

Kľúčovými slovami by boli napríklad slová: matematika,  množstvo, číslo, číslica, rovná sa, plus, mínus, priemer, obvod, obsah, rovnobežník atď.

V slovníku nájdete síce ich vysvetlenia, ale niektoré z nich niekedy budú obsahovať ďalšie slová, ktoré budete musieť tiež vysvetliť.

Napríklad Matematika je veda o priestorových a kvantitatívnych vzťahoch reálneho sveta.

Na prvý pohľad môžete vidieť, že táto definícia je plná slov, ktoré dieťa nepozná. Ak dáte dieťaťu spomenutý slovník, predmet dieťaťu ešte viac znechutíme, lebo nebude skoro ničomu rozumieť.  Preto si definíciu najprv sami objasnite a vlastnými slovami a pomocou obrázkov ich vysvetlite dieťaťu vy. Pokiaľ mu ich správne vysvetlíte, matematika sa pre neho môže stať zábavná.

Ukážeme si to na príklade slova veda.

 Veda- vo vede nie je nič čo niekto tvrdí, len na základe toho, že si to myslí. Všetko čo sa v danej vede učíme sa dá vidieť, pozorovať, merať, preto je to veda ! Ak sa tomu slovu prizriete bližšie, tak v ňom uvidíte slovo vedieť.

Potom keď slovo jednoducho vysvetlíte, tak si to ešte pre istotu overte. Nechajte dieťa robiť vety s týmto slovom.

Takto postupne môžete objasniť všetky kľúčové slová predmetu, v ktorom má vaša ratolesť problémy. V chémii, fyzike, geografii…

Uvidíte zázraky v učení.

Ale hlavne sa potom veľmi rýchlo  spriatelí s danými predmetmi v škole.

Ak deti veciam rozumejú, budú pre ne ľahké.

A možno ste si všimli, že deti radi robia veci, ktoré sú pre ne ľahké.

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.


Počuli ste už naše podcasty?

Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0910 499 037

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa