Prečo som začala učiť v BASICu Košice

Prečo som začala učiť v BASICu Košice

BLOG

košice

súkromný učiteľ

Som súkromný učiteľ Študijného centra BASIC Košice.

Pracovala som ako učiteľka na SOA a SHA ESO v Prešove, vyučovala som ekonomické predmety 11 rokov. Počas svojej učiteľskej praxe som sa stretla s rôznymi žiakmi. Niektorí boli veľmi šikovní, bystrí, niektorí pomalší, slabší, stretla som však aj takých, ktorí o štúdium nejavili takmer žiadny záujem, ledva preliezali z ročníka do ročníka. Učiť tých šikovných – bolo pre mňa radosťou. Učiť tých, ktorí mali problémy – dalo poriadne zabrať. Niektorí žiaci mali problém s dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkúliou… a niektorí nemali takmer žiadnu motiváciu sa učiť, pretože ich daný odbor vôbec nezaujímal, alebo preto, že ich snaha nezodpovedala školským výsledkom a tak rezignovali. Zistila som, že mnohí žiaci nepoznajú mnohé slovenské pojmy alebo dané učivo sa nedokážu naučiť, pretože si daný problém (zadanie, úlohu) nedokážu predstaviť, nerozumejú mu.

 Žiakom s dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkúliou …, t. j. integrovaným  žiakom škola umožní používanie rôznych pomôcok,  alebo predĺži čas na vypracovanie úlohy, ale samotný problém u žiaka nerieši. Riešenie tohto problému ponúka BASIC Centrum v Košiciach, kde sa žiaci naučia určitým technikám, ktoré im pomôžu zvládnuť ich problém,  a tak v škole prosperovať. O tom svedčí radosť detí aj rodičov, ktorí túto cennú skúsenosť získali práve v tomto BASIC centre. Sama som mala tú možnosť  spoznať  samotný proces doučovania. Dalo mi to poznanie, že to funguje a aj sama som si to vyskúšala pri vyučovaní. Všetkým žiakom, ktorí sú integrovaní, alebo majú rôzne problémy s učením – BASIC centrum vrelo doporučujem.

Ing. Renáta Tkáčová

Neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.


Počuli ste už naše podcasty?

Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC
Podcast Študijne centrum BASIC

Ak sa vám stále pri učení nedarí, neváhajte sa na nás obrátiť, ukážeme vám ako na to!


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Bratislava

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0910 499 037

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa