DYS-poruchy syna sme vyriešili počas leta

BLOG

Máme tu leto.

Pre naše školopovinné deti, ich rodičov i mnohých starých rodičov sú tu vytúžené prázdniny.

Ten sladký čas „ničnerobenia“ je odmenou pre každého, kto bol zapojený do dennodennej prípravy na vyučovanie počas školského roku.

Prázdninový čas – každý ho využíva podľa svojich možností a schopností. Nie každý si však vie predstaviť, že by sa mal aj počas prázdnin učiť. A možno ste si aj Vy na chvíľu pomysleli:

„To aj cez prázdniny mám trápiť svoje dieťa učením?“

Trápenie prichádza  vtedy, ak robíme niečo čo nevieme, ako to máme robiť. Preto aj výsledok takejto činnosti je neuspokojivý a to pre obidve strany.

Nepomôže, ak zatvoríme pred tým oči. Po prázdninách sa ocitneme v ešte horšej situácii. Všetko čo náš školák počas roku len preletel bez porozumenia ho počká a ponesie si to so sebou do ďalšieho ročníka.  Tam sa nakopia problémy, pretože preberané látky na seba nadväzujú. Dostanete sa do bludného kruhu. Ako z neho von?

Ako o u nás doučovanie počas leta prebieha!

Počas intenzívneho letného doučovania v BASICu má každý študent možnosť dohnať to, čo nepochopil počas školského roku. Doučovanie prebieha individuálne s 1-2 žiakmi na jedného učiteľa, minimálne týždeň, najlepšie 2-4 vyučovacie hodiny denne. Doučovanie sa uskutočňuje väčšinou dopoludnia a celý program je prispôsobený individuálnym potrebám študenta.

Skúsenosti z letného doučovania

nám ukazujú, že aj napriek počiatočnej nechuti zaradiť doučovanie do programu prázdnin, oplatí sa to a deti Vám budú v septembri vďačné. VYSKÚŠAJTE TO!

 Miško je ťažký dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik,… Vyskúšali sme všetky možné prostriedky: terapia, domáci učiteľ atď. – bohužiaľ so slabým výsledkom. Objavili sme však Študijné centrum BASIC so súkromnými učiteľmi, ktorí používajú výnimočnú metodiku. A naraz sa stal zázrak. Počas letného intenzívneho kurzu sa Miško zlepšil zázračne: plynulo číta, v písaní používa diakritiku, na ktorú predtým zabúdal. Teraz vidím syna spokojného a šťastného. mamina

Mgr. Monika Závodná

Riaditeľka študijného centra BASIC Trnava, n.o.


Potrebujete viac informácií o letnom doučovaní?

Napíšte nám prostredníctvom formulára.

Vyberte si najbližšiu pobočku a napíšte nám


Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Levice

Piešťany

Senec

Trenčín

Trnava

Zvolen

Žiar nad Hronom

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Napíšte do pobočky Banská Bystrica

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Banská Bystrica

Katarína Gondová (riaditeľka)

Kapitulská 12, IV.posch.974 01 Banská Bystrica

0918 603 000

bb@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Bratislava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Bratislava

Evka Opatíková (lektorka)

Dunajská 4, Bratislava – Staré Mesto (5. poschodie)

0911 199 433

ba@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Košice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Košice

Oľga Lábajová (riaditeľka)

Krivá 23, 040 01 Košice

0908 304 211

ke@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Nitra

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Nitra

Mgr. Kvetoslava Žitná (riaditeľka)

Fraňa Mojtu 18 (budova Mediahaus, prízemie), 949 01 Nitra

0905 222 644

nr@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Levice

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Levice

Mgr. Emília Trhanová (riaditeľka)

Kalvínske námestie 2/126 (1. poschodie, oproti mlynu), 934 01 Levice

0917 171 704

lv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Piešťany

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Piešťany

Andrea Venényová (riaditeľka)

Krajinská cesta 3 (budova Stavomontu), 921 01 Piešťany

0903 746 612

pn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Senec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Senec

Lucia Karovičová (riaditeľka)

Šafárikova 183/47,  Senec 90301

0908 738 644

sc@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trenčín

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trenčín

Bc. Lenka Gawronová (lektorka)

Hasičská č.2 (Meštiansky dom), Trenčín

0911 777 037

tn@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Trnava

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Trnava

Mgr. Monika Závodná (riaditeľka)

Hlavná 6/11 , 917 01 Trnava

0905 763 422

tt@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Zvolen

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Zvolen

Lenka Balážová (riaditeľka)

V.P. Tótha 17, 960 01, Zvolen, II. poschodie

0918 606 000

zv@centrumbasic.sk


mapa

Napíšte do pobočky Žiar nad Hronom

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Antispam

Zaškrtnite, koľko má ruka prstov:

     

Kontakty pobočky Žiar nad Hronom

Lenka Balážová (riaditeľka)

Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

0918 606 000

zh@centrumbasic.sk


mapa