DARUJTE NÁM 2 % z Vašich daní, aby sme mohli pomáhať!

Pomáhame deťom, aby vďaka svojej zlepšenej schopnosti študovať boli v živote úspešné a šťastné.

Naša práca má zmysel!

Stovky našich šťastných študentov a ich rodičov nám dávajú spätnú väzbu, že to, čo robíme, robíme správne a srdcom. Bez neho by nám nepomohli ani financie (kvôli ktorým to nerobíme), no bez nich to ide naozaj ťažko.Okrem zvyšovania schopnosti naučiť sa čokoľvek, čítať, písať a rozumieť veciam, zlepšenia si prospechu… sme už odstránili aj psychosomatické ochorenia, ktoré úzko súvisia s problémami učiť sa.

Počas nášho 12 ročného fungovania sme zrealizovali len v Trnave vyše 90 bezplatných prednášok a viac ako 900 bezplatných konzultácií, čo predstavuje množstvo hodín dobrovoľníckej práce. Každý rok pomáhame týždenne v priemere 20-tim študentom a ročne tak absolvujú u nás viac ako 1900 doučovacích hodín, čo prináša ročne viac ako 100 pozitívnych hodnotení a rôznych uvedomení rodičov a detí.

Rozhodnite…
ČI VAŠE PENIAZE OSTANÚ ŠTÁTU, ALEBO PÔJDU PRE NAŠU NEZISKOVÚ ORGANIZÁCIU.

Preto prosím, v prípade Vášho rozhodnutia poukazujte prostriedky na účet:

Mgr. Monika Závodná
Názov:  Študijné centrum BASIC Trnava, n.o.
Sídlo:    Kapitulská 5, 917 01 Trnava
IČO:      45739609
DIČ:      202 370 2087
Právna forma: nezisková organizácia
Číslo účtu: 2927889895/1100 Tatrabanka

Postup, ako poukázať 2% z dane nájdete na :

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Vyplnené a podpísané tlačivo, môžete priniesť k nám – do BASICu, o ostatné sa postaráme.
Určite nám dajte vedieť, akú sumu ste poukázali našej organizácii. Kvôli prehľadnosti.

Na čo použijeme Vaše 2 %

▪ Keďže chceme pomôcť čo najväčšiemu počtu detí, plánujeme rozšíriť našu pobočku o viac školených lektorov, väčšie priestory, viac odučených hodín …viac pomáhať  .
▪ Použijeme ich na nákup kníh a materiálov a pomôcok, s ktorými študenti u nás pracujú.
▪ Na nákup kníh a odmien, ktoré používame pri vyhodnoteniach literárnych a iných súťaží, materiálov na prípravu rôznych akcií pre deti a ich rodičov, organizovanie a propagovanie bezplatných prednášok pre verejnosť, školy.
▪ My sami sme z našich zdrojov na tieto činnosti prispeli len v roku 2015 sumou viac ako 1 500 €.
Srdečne ĎAKUJEME!
Študijné centrum BASIC Trnava, n.o.

Mgr. Monika Závodná
riaditeľka pobočky
0905 763 422
www.centrumbasic.sk

učenie tt 2zisk ttprednaska TTTanička 2

 

© Študijné centrum BASIC | všetky práva vyhradené.

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top