Daša Marijáková

Daša Marijáková
Študijné centrum BASIC Žilina

Prečo som začala robiť v BASICu?
Ťažkosti s učením syna môjho manžela ma priviedli k tomu, že som hľadala spôsob, ako ich vyriešiť.
Našla som ho v technológii BASICu, v Študijnej technológii.
Zapáčila sa mi, lebo dávala výsledky, ktoré boli trvalé.
Páčila sa mi aj myšlienka, že budem mať pred sebou  dieťa s iskrivým pohľadom z pochopenia a s radostným výskotom AHAAAA, tak takto to je!
Viedlo ma k tomu i moje samotné životné poznanie ohľadom ČÍTANIA.
Skutočného čítania s porozumením, kedy som si vytvárala úžasné predstavy a vlastné filmy tých najfantastickejších scén – vlastných obrázkov.
A preto robím túto prácu, aby to mohol každý z nás zažiť, či ako dieťa pri rozprávkach, učení alebo ako dospelý pri práci i vo svojom voľnom čase.

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top