Deti by sa najprv mali naučiť ako sa učiť a až potom…

… Kurz sa dá využiť aj pri výchove detí, pretože ako ZÁKLAD, by sa deti mali naučiť AKO SA UČIŤ a až POTOM by sa mali UČIŤ…

 

tieto úžasné slová, napísal po skončení kurzu “ Učenie ako sa učiť “ – mladý muž, Miloš, personalista

v  istej firme.

Kurzom som si  osvojil pojem ako “ bariéra“ ,  rozdelenie bariér, prekonávanie bariér a prejavy týchto bariér, ako si zjednodušiť učenie sa nových vecí a akým spôsobom týmto bariéram v učení predchádzať.

Hlavným cieľom bolo rozpoznať na druhých ľuďoch prejavy nezáujmu, zistiť o akú bariéru ide a odstrániť ju. Demonštrovaním si zjednoduším pochopenie a lepšie zapamätanie si slov. Kurz mi pomôže aj pri čítaní, alebo študovaní nových vecí a pochopení významu textov v práci, aj v súkromí.

Kurz sa dá využiť aj pri výchove detí, pretože ako ZÁKLAD, by sa deti mali naučiť AKO SA UČIŤ, a až POTOM by sa mali UČIŤ.

Miloš

© Študijné centrum BASIC | ochrana osobných údajov

Vytvoril MD webdesign - tvoríme obchodne úspešné weby

Podporuje WebSupport

Študijné centrum BASIC je oprávnené používať služby Applied Scholastics®. Applied Scholastics® je ochranná známka vo vlastníctve medzinárodnej organizácie Association for Better Living and Education International a je použitá s ich súhlasom.

Top